MTK 3 – kurs för montörer och arbetsledare

2020-02-20 09:00MTK-utbildningGlasskolan i Katrineholm

Kursen MTK 3 ger en kort repetition av det viktigaste i de tidigare kurserna MTK Anvisningar och MTK Brand (MTK 1 och 2) samt en genomgång av de senaste årens nyheter inom glas och glasning. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med nyheter och revideringar som sker i regler och anvisningar men också att repetera grundläggande kunskap om glas och montage.

Kursens mål
Repetition och uppdatering av teoretiska kunskaper om lagar och regelverk samt anvisningar för montering av glas och ramverk.

Målgrupp
Den här kursen vänder sig till dig som har gått kurserna MTK 1 och MTK 2 för några år sedan och som behöver uppdatera dina kunskaper. För att få behålla sin MTK-behörighet måste du genomföra en uppdateringskurs, som MTK 3, vart femte år.

Kursinnehåll
Till grund för utbildningarna ligger MTKs anvisningar – branschens regelverk för montage av alla typer av glas. Kursen ger en repetition av de väsentligaste delarna av kurserna MTK 1 och MTK 2 samt tar upp viktiga nyheter inom exempelvis säkerhet och skydd. Kursen innehåller inga praktiska moment.

Kursledare
JinMo Aronsson

För att bli godkänd
För att bli godkänd på kursen ska du ha deltagit aktivt i teoriavsnittens diskussioner. För att bli MTK-behörig måste du ha genomfört en tvådagarskurs i MTK Anvisningar eller i MTK montage och brand.

Kurstider
Kl 09:30 -17:00, med fika från kl 09:00

Kursavgift
2 950 kr exkl moms för medlemmar i Glasbranschföreningen
5 900 kr exkl moms för icke medlem

Anmäld dig här

Skriv ut sidan