Nordiskt möte

2019-09-12 08:00 till 2019-09-13 10:30Möten & eventsKöpenhamn, Danmark

Glasbranschföreningen träffar årligen representanter från glasbranschorganisationerna i Danmark, Norge och Finland för att diskutera önskvärda samarbeten länderna emellan. Främst gäller det energifrågor och glasets tekniska utveckling samt hur vi tillsammans kan upplysa myndigheter och vår omvärld om glasets möjligheter. I år är det Danmark som står värd för mötet som hålls i Köpenhamn. De organisationer som medverkar är Glasindustrien och Glarmesterlauget (Danmark), Glass - og Fasadeforeningen (Norge), Glasbranschföreningen och Glascentrum (Sverige) och Suomen Tasolasiyhdistys (Finland). 

Förutsättningarna för medlemsföretagen i Skandinavien är likartade, vilket gör att samarbete kring en rad angelägna frågor är naturligt och framgångsrikt. 

För mötet i september står Danmark värd. Följande frågor finns på agendan:

  • Marknadsläge/konjunktur/statistik
  • Utbildningssystem
  • Marknadsföring och påverkansarbete 
  • Medlemsnytta
  • Trender inom byggnation
  • Beräkningsprogram
  • Brandskydd och glas - nationella regelverk
  •  Frågor om säkerhetsglas i bostad och räcken
Skriv ut sidan