Praktisk Dörrmästarutbildning - dörrfunktion 2

2020-12-15 09:00 till 2020-12-16 16:00DörrmästarutbildningGlasskolan i Katrineholm

I dag förses ett dörrparti med en mängd olika lås- och beslagsprodukter. Produkterna installeras för att uppfylla alla de krav som ställs på dörrpartiet. En dörr ska vara inbrottssäker, den ska fungera vid utrymning och vid brand, den ska anpassas för tillgänglighet och kunna öppnas och stängas på olika sätt. I vissa fall ska många av kraven kombineras. För att dörrpartiet ska fungera som avsett är det viktigt att installationen av lås- och beslagsprodukterna görs korrekt. Den här kursen ger kunskap om lås- och övriga beslagsprodukter från Assa.

Kursens mål

Deltagarna ska få praktisk kunskap om hur man i dörrpartier av glas- och metallkonstruktioner, monterar, ansluter och justerar olika typer av lås och produkter för dörrstyrning och nöd- och panikutrymning, samt kunskap om hur produkterna fungerar. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som arbetar med montage av dörrar av glas och metall. För att tillgodogöra sig kursen behöver deltagarna ha minst tre års branscherfarenhet. Denna kurs är obligatorisk för företag som ska bli Diplomerad Dörrmästare.

Kursinnehåll

Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. Under kursdagarna får deltagarna montera flera typer av lås och beslag i olika dörrkonstruktioner som ska uppfylla brand-, inbrott- och utrymningskrav. Kraven kan gälla var för sig eller i kombination. I denna kurs monteras och installeras produkter från Assa.

Många av dagens produkter, exempelvis lås och dörrstängare, kräver svagström. Kursen ger en genomgång av hur kontroll av de installerade enheterna sker.

I kursen ingår:

 • Montage och utbyte av mekaniskt och elektromekaniskt lås ihop med slutbleck
 • Montage av panik- och nödutrymningsbeslag
 • Installation av motorlås
 • Olika typer av dörrstängare och koordinatorer.
 • System för branddörrstängning
 • Trycken och handtag
 • Kontroll av installerade produkter med hjälp av svagström

Kursort

Kursen genomförs på Glasskolan i Katrineholm

Kurslängd

Två dagar

Kurstider

Dag 1: kl 09:30 - 17.00 (med fika från kl 09:00)
Dag 2: kl 08:00 - (ca) 16.00

Kursavgift

5 900 kr exkl moms för medlemmar i Glasbranschföreningen
11 800 kr exkl moms för icke medlemmar

Coronaviruset - Riktlinjer för besökare, kursdeltagare och utbildare

Glasbranschföreningen följer fortsatt utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har anpassat vår kursverksamhet efter rådande läge så att den bedrivs på ett säkert sätt. Uppvisar du som deltagare symptom på luftvägsinfektion (hosta, andningssvårigheter eller feber) ska du alltid stanna hemma och inte åka till utbildningen. Det gäller även vid lindriga symptom.

Under hösten gäller därför fri ombokning av kurs om man är förkyld/sjuk.

Av- och ombokningsregler:

 • Bokning till kurser, seminarier och temadagar är bindande. Fri avbokning senast 15 dagar före kursstart.
 • Vid avbokning senare än 15 dagar men senast 7 dagar före kursstart, debiteras halva kursavgiften.
 • Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart, debiteras hela kursavgiften.
 • Om man uteblir från kursen utan att ha gjort en avbokning, debiteras hela kursavgiften.
 • Byte av deltagare kan ske när som helst före eller i samband med kursstart utan kostnad. Men kom ihåg att meddela Glasbranschföreningen bytet!
 • Ombokning till annat kurstillfälle kan göras en gång och då senast 15 dagar innan kursstart. Vidombokning betalas fakturan för originalkursen.
 • Vid sjukdom kan senare av- och ombokning göras skriftligt. Läkarintyg skickas till GBF inom 30 dagar
 • Glasbranschföreningen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta fram utbildningen vid för lågt deltagarantal eller vid föreläsarens förhinder. Vid inställd kurs meddelar vi er senast 14 dagar innan kursstart.
 • Vid inställd kurs står Glasbranschföreningen inte för kostnader för bokade resor och hotell.
 • För digitala kurser anger Glasbranschföreningen vilken teknisk utrusning som krävs. Kursdeltagaren ansvarar för att utrustningen är den rätta.

Anmälan

Anmäl dig här

 

Praktisk och teoretisk dörrmästarutbildning ges i samverkan med branschens leverantörer.

 

Skriv ut sidan