Teoretisk dörrmästarutbildning

2020-10-13 09:00 till 2020-10-14 16:00DörrmästarutbildningGlasskolan i Katrineholm

Det ställs många olika krav på ett dörrparti idag. I vissa fall ska dessutom många av kraven kombineras. Med kunskap om de olika kraven och hur dessa kan uppfyllas bland annat genom funktioner hos olika lås- och beslagsprodukter kan företaget ta ett större ansvar gentemot kunden och vara rådgivande i planeringsfrågor. Företaget kan även utföra totalentreprenader för denna typ av entreprenader.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagaren veta vilka krav som ställs, i exempelvis BBR och SSF 200, på ett dörrparti av metall- och glaskonstruktion i olika miljöer samt hur kraven uppfylls genom olika profilkonstruktioner, glas och lås- och beslagsprodukter. Kraven kan gälla brand, personsäkerhet, inbrottsskydd, tillgänglighet, nödutrymning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till företagsledare säljare, inköpare och projektörer som arbetar mot byggherrar, arkitekter, konstruktörer och som har några års erfarenhet från branschen. Kursen ingår som ett krav för att företaget ska kunna bli Diplomerad Dörrmästare.

Kursinnehåll

Deltagarna får en genomgång av krav som ställs på ett dörrpartik i olika författningssamlingar, standarder, normer och anvisningar samt hur kraven kan uppfyllas.

Kursen innehåller krav om:

 • Brandsäkerhet för dörrar och väggar 
 • Inbrottsskydd 
 • Personskydd, säkerhet – glas, klämrisk 
 • Tillgänglighet 
 • Utrymningskrav 
 • Skottsäkerhet för glas och profil, infästning i vägg 
 • Beskjutningsskydd
 • CE-märkning/typgodkännande

Kursen avslutas med ett kunskapsprov.

Kursort

Kursen genomförs på Glasskolan i Katrineholm.

Kursledare

Tommy Sköld, säkerhetskonsult, Projsec
Fredrik Hall-Johansson, Glascentrum

Kurslängd

Två dagar

Kurstider

Dag 1: kl 09:30 - 17.00 (med fika från kl 09:00)
Dag 2: kl 08:00 - ca 16.00

Kursavgift

5 900 kr exkl moms för medlemmar i Glasbranschföreningen
11 800 kr exkl moms för icke medlemmar

Coronaviruset - Riktlinjer för besökare, kursdeltagare och utbildare

Glasbranschföreningen följer fortsatt utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har anpassat vår kursverksamhet efter rådande läge så att den bedrivs på ett säkert sätt. Uppvisar du som deltagare symptom på luftvägsinfektion (hosta, andningssvårigheter eller feber) ska du alltid stanna hemma och inte åka till utbildningen. Det gäller även vid lindriga symptom.

Under hösten gäller därför fri ombokning av kurs om man är förkyld/sjuk.

Av- och ombokningsregler

 • Bokning till kurser, seminarier och temadagar är bindande. Fri avbokning senast 15 dagar före kursstart.
 • Vid avbokning senare än 15 dagar men senast 7 dagar före kursstart, debiteras halva kursavgiften.
 • Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart, debiteras hela kursavgiften.
 • Om man uteblir från kursen utan att ha gjort en avbokning, debiteras hela kursavgiften.
 • Byte av deltagare kan ske när som helst före eller i samband med kursstart utan kostnad. Men kom ihåg att meddela Glasbranschföreningen bytet!
 • Ombokning till annat kurstillfälle kan göras en gång och då senast 15 dagar innan kursstart. Vidombokning betalas fakturan för originalkursen.
 • Vid sjukdom kan senare av- och ombokning göras skriftligt. Läkarintyg skickas till GBF inom 30 dagar
 • Glasbranschföreningen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta fram utbildningen vid för lågt deltagarantal eller vid föreläsarens förhinder. Vid inställd kurs meddelar vi er senast 14 dagar innan kursstart.
 • Vid inställd kurs står Glasbranschföreningen inte för kostnader för bokade resor och hotell.
 • För digitala kurser anger Glasbranschföreningen vilken teknisk utrusning som krävs. Kursdeltagaren ansvarar för att utrustningen är den rätta.

Anmälan

Anmäl dig här

 

Praktisk och teoretisk dörrmästarutbildning ges i samverkan med branschens leverantörer.

 

 

Skriv ut sidan