Yrkesprov i Glasmästeriyrket

2019-05-15 09:00 till 2019-05-16 16:00Gesäll- /yrkesprovGlasskolan i Katrineholm

När du är klar med din grundutbildning bör du dokumentera din kompetens genom att göra ett yrkesprov.
Glasbranschföreningen och Byggnads anordnar provtillfällen två gånger per år. Efter godkänt yrkesprov får du ditt
yrkesbevis vilket visar att du uppfyller branschens krav på yrkeskunnande. Du har i och med detta också möjlighet
att ansöka om Gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd. Gesällbrevet ger dig underlag att senare ansöka
om Mästarbrev om du så önskar. Gesäll- och Mästarbrevet är viktiga dokument om du vill söka arbete inom ditt yrke
utomlands.

Genomförande
Yrkesprovet består av åtta delprov, sju är praktiska och ett är teoretiskt.
Innan du genomför provet måste du öva nogrannt på din hemmaverkstad på de ingående arbetsmomenten. Provet bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare. När du godkänts får du ett yrkesbevis från Lärlingsnämnden. Yrkesprovet genomförs på vår Glasskola i Katrineholm. Det finns plats för max tio deltagare per tillfälle, så anmäl dig i god tid. När du anmäler dig till yrkesprovet är det viktigt att du bifogar din utbildningsbok eller annat intyg som bekräftar att du är behörig.

Målgrupp
Glasmästeriarbetare som avklarat grundutbildningen och som vill få ett yrkesbevis samt att bli glasmästeritekniker.

Avgift
Yrkesprovet bekostas av branschen. Avbokning senare än en månad innan provstart debiteras dock med 500 kr exkl moms.

Anmälan
Inkom med din anmälan till Glasbranschföreningen senast två månader innan utsatt provtid.

Mer information finner du här

Anmäl dig till utbildningen
Skriv ut sidan