Kurser och aktiviteter

september 2021

till
,
Digital kurs

NOTERA - Denna digitala kurs genomförs under två halvdagar, 27/9 samt 29/9, kl 09.00-13.00. Kursen ges av Svensk Planglasförening.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig framförallt till dig som jobbar med kund-, produktion-, produkt- eller kvalitetsfrågor inom planglasområdet. Vi ...

till
,
Digital kurs

NOTERA - Denna digitala kurs genomförs under två halvdagar, 27/9 samt 29/9, kl 09.00-13.00. Kursen ges av Svensk Planglasförening.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig framförallt till dig som jobbar med kund-, produktion-, produkt- eller kvalitetsfrågor inom planglasområdet. Vi ...

november 2021

till
,
Digital kurs

NOTERA - Denna digitala kurs genomförs under två halvdagar, 8/11 samt 10/11, kl 09.00-13.00. Kursen ges av Svensk Planglasförening.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig framförallt till dig som jobbar med kund-, produktion-, produkt- eller kvalitetsfrågor inom planglasområdet. Vi ...

till
,
Digital kurs

NOTERA - Denna digitala kurs genomförs under två halvdagar, 8/11 samt 10/11, kl 09.00-13.00. Kursen ges av Svensk Planglasförening.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig framförallt till dig som jobbar med kund-, produktion-, produkt- eller kvalitetsfrågor inom planglasområdet. Vi ...

till
,
Jönköping, Best Western Plus John Bauer Hotell

Beräkningsprogrammet ClearSight är avsett för att bestämma hållfasthet för planglas vid olika laster och infästningar. För att erhålla en programlicens måste användaren (obligatoriskt) gå två kursdagar. En dag för att lära sig programmet samt en dag för att få grundläggande ...

till
,
Jönköping, Best Western Plus John Bauer Hotell

Det har gjorts en del uppdateringar av ClearSight - programmet för att beräkna hållfasthet för planglas - och utifrån önskemål bjuder vi nu in er som idag har en licens till en repetitions- och uppdateringskurs i såväl ClearSight som ClearLoad. Utbildningen ...

december 2021

till
,
Digital kurs

NOTERA - Denna digitala kurs genomförs under två halvdagar, 6/12 samt 10/12, kl 09.00-13.00. Kursen ges av Svensk Planglasförening.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Glasrådgivning Del 1 – Möjligheternas material. I ...

till
,
Digital kurs

NOTERA - Denna digitala kurs genomförs under två halvdagar, 6/12 samt 10/12, kl 09.00-13.00. Kursen ges av Svensk Planglasförening.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Glasrådgivning Del 1 – Möjligheternas material. I ...

oktober 2022

till
,
Glasskolan, Fredsgatan 4, Katrineholm

För att ytterligare öka kunskapen om glas hos lärare på bygg- och anläggningsprogrammet bjuder Glasbranschföreningen in till en utbildningsdag om glas och glasteknikeryrket.

Program

  • Presentation av glasbranschen
  • Materialet glas
  • Grundläggande praktiska glasövningar
  • Genomgång av framtaget undervisningsmaterial samt diskussion om glasutbildningen och ...