Kurser och aktiviteter

juni 2021

augusti 2021

till
,
Glasskolan i Katrineholm

I dag förses ett dörrparti med en mängd olika lås- och beslagsprodukter. Produkterna installeras för att uppfylla alla de krav som ställs på dörrpartiet.

till
,
Digital kurs

NOTERA - Denna digitala kurs genomförs under två halvdagar, 30/8 samt 7/9, kl 13:00 - 16:00.

Entreprenadjuridiken är grundläggande för affären och genom att känna till det ju

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Glasbranschföreningen erbjuder en allmän asbestutbildning som är specialanpassad för glasbranschen.

september 2021

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Observera att montagekursen inte ska kombineras med arbetsledarkursen

Varje år uppstår skador och reklamationer på glasade partier till stora belopp.

till
,
Digital kurs

NOTERA - Denna digitala kurs genomförs under två halvdagar, 30/8 samt 7/9, kl 13:00 - 16:00.

Entreprenadjuridiken är grundläggande för affären och genom att känna till det ju

till
,
Glasskolan i Katrineholm

I dag förses ett dörrparti med en mängd olika lås- och beslagsprodukter. Produkterna installeras för att uppfylla alla de krav som ställs på dörrpartiet.

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Kursen MTK 3 ger en kort repetition av det viktigaste i de tidigare kurserna MTK Anvisningar (för arbetsledare) och MTK Montage och brand (för montörer) samt en genom

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Gesällprovets samtliga praktiska uppgifter bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare.

till
,
Stockholm

Glasbranschföreningens Kongress hålls vartannat år och samlar företag från hela branschen.

oktober 2021

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Är du en av inramningsbranschens leverantörer och vill du lära dig lite om konstinramarens hantverk och därmed få möjlighet till bättre affärer?

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Konstinramarnas återkommande temadag där deltagarna träffas för att tillsammans lära sig nya saker, få inspiration och utbyta erfarenheter, tips och idéer. 

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Denna kurs finns även tillgänglig i digitalt format.

Det ställs många olika krav på ett dörrparti idag. I vissa fall ska dessutom många av kraven kombineras.

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Observera att montagekursen inte ska kombineras med arbetsledarkursen

Varje år uppstår skador och reklamationer på glasade partier till stora belopp.

till
,
Glasskolan i Katrineholm

När du är klar med din grundutbildning bör du dokumentera din kompetens genom att göra ett yrkesprov. Glasbranschföreningen och Byggnads anordnar provtillfällen två gånger per år.

november 2021

till
,
Glasskolan, Fredsgatan 4, Katrineholm

För att ytterligare öka kunskapen om glas hos lärare på bygg- och anläggningsprogrammet bjuder Glasbranschföreningen in till en utbildningsdag om glas och glasteknikeryrket.

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Kursen MTK 3 ger en kort repetition av det viktigaste i de tidigare kurserna MTK Anvisningar (för arbetsledare) och MTK Montage och brand (för montörer) samt en genom

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Stenskottsreparationer är ett hantverk - en korrekt och välgjord lagning gör att skadan syns väsentligt mindre samt att bilrutan återfår sin hållfasthet efter reparation.

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Detta är en lärarledd utbildning som är lämplig för den som är ny, använt CABAS i liten utsträckning och/eller är självlärd i CABAS.