Publikationer - Fasad

Mer informations- och marknadsföringsmaterial finns att beställa i vår medlemswebbshop

Bygga med glas

En handbok om glas i funktion.

Syftet är att underlätta tolkning av föreskrifterna om glas i Bolagsverkets byggregler och konstruktionsregler, BBR och BKR, samt att ge kunskap om hur man ställer funktionskrav vid upphandling. Boken vänder sig främst till arkitekter, projektörer, glasmästare och glas- och metallbyggare. Den reviderades 2009 och den reviderade versionen kan laddas ned som pdf.

Ladda hem boken som pdf

Boken (ej revidead) kan beställas från vår webbshop för 225 kr (medlemspris)

 

Bygga med metall & glas

En handbok om materialen glas och metall i funktion.

Boken behandlar även grundprinciperna för att bygga med metall och glas. När det gäller glasets funktioner hänvisar denna bok till boken "Bygga med glas", som i sin reviderade version finns att ladda hem som pdf här ovan. "Bygga med metall & glas"  koncentrerar sig på konstruktionerna runt glaset.

Boken kan beställas från vår webbshop för 250 kr (medlemspris)

 

 

Skriv ut sidan