AD-dom: Restid är inte arbetstid

2020-02-12 16:44

Arbetsdomstolen meddelade idag sin dom i det så kallade Tyco-målet, som handlar om huruvida restiden mellan hemmet och den första respektive sista arbetsplatsen ska betraktas som arbetstid eller inte. Av domen framgår att restiden inte ska räknas som arbetstid.

Tvisten har sitt ursprung i en EU-dom, som gällde det spanska företaget Tyco vars anställda installerar säkerhetsutrustning. I Tyco-målet konstaterade EU-domstolen att larminstallatörernas restid skulle betraktas som arbetstid. Baserat på utfallet i den domen stämde senare Svenska Målareförbundet ett svenskt måleriföretag då de ansåg att även målarnas restid, mot bakgrund av domen, skulle betraktas som arbetstid.

Många närliggande branscher har följt domen med stort intresse då en motsatt dom hade kunnat ge en förändrad syn på innebörden av begreppet arbetstid.

Läs Måleriföretagens kommentar till domen

Läs domen i sin helhet

Skriv ut sidan