• Ingrid Clementson, förhandlingschef, Glasbranschföreningen

Arbetsgivarna vill ha nya strejkregler

2016-06-20 14:06

Antalet strejker och varsel i årets avtalsrörelse har fått arbetsgivarna att efterlysa nya konfliktregler på den svenska arbetsmarknaden. Främst gäller det frågan om samhällsfarlighet. Kritiken handlar om att konfliktreglerna är för generösa, där man exempelvis lyfter frågan om fackliga sympatiåtgärder. Inom Svenskt Näringsliv menar man att det kan krävas lagändringar.

Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv- Vi håller på att titta på vad som behöver göras, men jag skulle tro att det inte räcker med att parterna hanterar det här utan jag skulle faktiskt tro att det behövs lagstiftning kring det här med samhällsfarlighet, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, till TT.

I våras fick arbetsgivarorganisationen Almega ett strejkvarsel som hotade samhällsviktiga IT-system, något som arbetsgivarna också larmade om. Det är enligt Jeppson ett exempel på att reglerna måste ses över.

- När det gäller samhällsfarlighet har den här avtalsrörelsen satt strålkastarljuset på en del viktiga frågeställningar, säger han.

Svenskt Näringsliv vill också begränsa möjligheten till sympatiåtgärder. Något som Glasbranschföreningens förhandlingschef Ingrid Clementson också ställer sig bakom.

- Jag tycker inte att det är rimligt att företag med gällande kollektivavtal och arbetsfred kan dras in i konflikter via sympatiåtgärder. Idag är ju reglerna sådana att även om vi har tecknat ett nytt kollektivavtal med Byggnads riskerar våra företag ändå att drabbas av strejk, eftersom Byggnads kan välja att vidta sympatiåtgärder i en konflikt på ett annat avtalsområde. Det är inte bra för företagandet i Sverige, säger Ingrid.

 

 

 

Skriv ut sidan