Arbetsmiljöverket ger ny webbutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete

2018-02-13 13:42

Du som är arbetsgivare ansvarar för att systematiskt planera och styra verksamheten så att alla regler om en god arbetsmiljö efterföljs. Det gäller såväl den fysiska som psykiska arbetsmiljön. Du måste kontinuerligt undersöka riskerna där arbetstagarna arbetar.

Detta är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Nu har Arbetsmiljöverket tagit fram en ny webbutbildning om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningen tar ca 30 min att genomföra.

Länk till webbutbildningen

Skriv ut sidan