Arbetsmiljöverket informerar om hantering av asbesthaltigt fönsterkitt

2016-04-14 11:12

Arbetsmiljöverket har nu kommit med information om hantering av asbesthaltigt fönsterkitt. Detta innebär i praktiken inga förändringar av det regelverk som gällt tidigare. Det som dock är nytt och positivt är att Arbetsmiljöverket meddelar att de godkänner en endagsutbildning för att kunna få ett intyg om tillstånd för bearbetning. Intyget ger då behörighet till bearbetning som utförs i glasmästeriets verkstad i särskild asbestsaneringslokal samt för bearbetning som sker på annan plats. 

Glasbranschföreningen har påbörjat arbetet med att utforma en endagskurs i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Förhoppningen är att utbildningen kan starta efter sommaren.

Joakim Länder, projektledare på Glasbranschföreningen, är positiv till Arbetsmiljöverkets besked:

- Det är glädjande att Arbetsmiljöverket nu har tagit fram ett specifikt regelverk för fönsterrenovering av asbesthaltigt fönsterkitt. Det betyder att vi fått klarare riktlinjer för kraven på hantering av fönsterkitt med asbest och att vi kan utbilda branschen i enlighet med dem.

Läs mer på arbetsmiljöverkets webbplats…

Skriv ut sidan