”Att följa industrins lönenivå är att värna jobben och ta ansvar för medarbetarna!”

2016-03-21 13:25

Årets avtalsrörelse har beskrivits som den mest osäkra på länge. Framför allt beror det på oenigheten och splittringen bland LOs olika fackförbund. LO har tidigare varit eniga om att parterna inom industrin ska ange lönenivåerna. Men denna gång agerar enskilda fackförbund efter egna kravlistor och begär betydligt högre löneökningar än facken inom industrin.

Inom byggsektorn har 6F-konstellationen (Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Fastighets, Seko och Musikerförbundet) ett eget samarbete där man kräver löneökningar om 3,2 procent. På arbetsgivarsidan anger Teknikföretagen 0,8 procent som rimlig löneökningstakt.

Ingrid Clementson är Glasbranschföreningens förhandlingschef och således är det hon som ansvarar för förhandlingarna med Byggnads om Glasmästeriavtalet.

Varför är det viktigt att industrin anger lönenivån?

”Att följa industrins lönenivå är att värna jobben och ta ansvar för medarbetarna! Det är viktigt att lönesättningen följer industrins märke så att vi kan fortsätta ge faktiska löneökningar och trygga anställningar. Sedan industrin har fått sätta lönemärket har arbetstagare fått en verklig löneökning på 2,4 procent per år. Det går att jämföra med verkliga löneökningar om 0,5 procent när alla fackförbund agerade efter egna kravlistor. Glasbranschföreningen avser att följa industrins lönenivå trots att vissa förbund inom LO, däribland Byggnads, inte längre står bakom den lönemodell som under lång tid tjänat Sverige väl.”

Vilka är Byggnads argument för att glasbranschen ska ha högre löneökningar än industrin?

”Byggnads brukar argumentera för att det går bra för byggbranschen just nu och att det borde generera högre lönehöjningar. De lyfter också fram det faktum att även byggbranschen är internationellt konkurrensutsatt. Det stämmer förstås att byggbranschen är internationellt konkurrensutsatt, men vår exportindustris möjlighet att konkurrera på en global marknad är helt avgörande för hur det går för svensk ekonomi. Alla fackförbund vill såklart ha mer i lön, vilket vi bland andra hör 6F, undersköterskor, poliser med flera argumentera för. En glasarbetare tjänar i snitt 29 500 kr i månaden och om man jämför med andra arbetsgrupper kan detta inte betraktas som en låg lön. Byggfackens krav på löneökningar ligger långt över alla andra sektorer och därmed riskerar de att slå hårt mot de svenska byggjobben och även glasbranschen. När vi har följt industrins så kallade märke har alla fått mer i lön. Det är fakta.”

Glasbranschföreningen yrkar även på flexiblare arbetstidsförläggning. Varför är det viktigt för glasbranschen?

”Företagen ska kunna tacka ja till arbetstillfällen. När våra företag inte har möjlighet att lägga arbetstiden flexibelt riskeras jobben. Glasmästeriavtalet är mer begränsande än lagen, vilket innebär att företag som inte följer vårt kollektivavtal kan ta dessa uppdrag. Vi vill att alla glasföretag ska följa Glasmästeriavtalet och för att det ska fortsätta vara ett attraktivt kollektivavtal är det viktigt att modernisera avtalet.”

Kan du berätta om förslaget till individuell lönesättning?

”Om glasbranschen ska kunna fortsätta vara den framtidsbransch den är idag är det viktigt att medarbetarna känner sig motiverade till att vilja fortsätta utveckla såväl sig själva som företagen. Då måste lönesättningen vara kopplad till ansvar, kompetens och prestation. Det ska löna sig att utvecklas i jobbet, att ta på sig mer avancerade arbetsuppgifter och att bli skickligare. Det måste vara möjligt att göra lönekarriär i hantverksyrken.”

Glasmästeriavtalet går ut 31 mars. Det finns mycket som tyder på att förhandlingarna inte kommer att vara klara till dess. Avtalet är uppsagt och det betyder att fredsplikten upphör när avtalet löper ut. Från den 1 april 2016 skulle stridsåtgärder kunna bli aktuella. Men innan det kan ske måste facken förvarna om detta, det vill säga lämna ett varsel. Om så skulle bli fallet kommer Glasbranschföreningen omedelbart att informera kring detta på vår hemsida, men vi hoppas och tror att parterna ska kunna enas om ett nytt Glasmästeriavtal under fredliga former.

Skriv ut sidan