Avtalsförhandlingarna fortlöper

2016-03-22 10:58

Dagarna 21-22 mars har det pågått förhandlingar om Glasmästeriavtalet mellan Glasbranschföreningen och Byggnads. Glasbranschföreningens förhandlingsdelegation rapporterar om ett fortsatt bra samtalsklimat och förhandlingarna återupptas 29 mars och 4 april. Vi informerar så snart parterna är ense om ett nytt avtal. Hör ni inget så pågår förhandlingarna. Kollektivavtalet löper ut 31 mars 2016.

Skriv ut sidan