• Premiär för nya ID06-kortet

Beställ nya ID06-kortet

2018-10-19 09:28

Från och med 20 oktober är det möjligt att beställa de nya ID06-korten. En förutsättning är att företaget först anslutit sig till det nya ID06-systemet. 

Till nästa sommar behöver alla som är anslutna eller vill bli anslutna beställa nya ID06-kort. Hittills har drygt 4 000 företag anslutit sig till nya ID06 genom någon av ID06 ackrediterade kortpartners. Den nya anslutningen innebär att alla individer identifieras i systemet på ett säkert sätt via BankID och att även företaget kontrolleras om att det till exempel finns F-skatt och att det är momsregistrerat. 

Giltiga företagsformer
Idag kan svenska företag med BankID ansluta sig. Under hösten öppnas också upp för utländska företag och personer utan BankID att ansluta sig till ID06. Nedan syns vilka företagsformer som stöds idag för anslutning till ID06 samt vem på firman som ID06 godkänner för att skriva på avtalet i prioriteringsordning. Godkända företagsformer för anslutning till ID06 med BankID: 

  • Aktiebolag – VD, Extern Verkställande direktör, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande
  • Handelsbolag – Bolagsman/män
  • Kommanditbolag – Komplementär
  • Enskild firma* – Näringsidkare
  • Ekonomisk förening – VD, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande

* För att en Enskild firma ska kunna ansluta sig måste den vara registrerad hos Bolagsverket.

Ska bidra till sund konkurrens
Syftet med den nya anslutningen är att säkerställa att de seriösa företagen, som följer de lagar och regler som råder på svensk arbetsmarknad, ska kunna beställa ID06-kort till sina medarbetare. Medan de företag som inte sköter sig, inte får tillgång till ID06-kort. Detta ska bidra till en sund konkurrens på lika villkor. De företag som sköter sig ska ha en konkurrensfördel gentemot företag som försöker fuska.

Det nya ID06-kortet går att beställa från och med 20 oktober. Den ungefärliga mängden kort som ska bytas ut är ca 800 000 stycken fördelat på idag ca 78 000 företag. 

TIPS! Vänta inte till sista stund med att ansluta ditt företag, utan var ute i god tid!
Anslutningen av företag sker via någon av ID06 ackrediterade kortpartners. Läs mer... 

VIKTIGA DATUM!

  • 20 oktober 2018 är startdatum för att beställa ID06-kort 2.0
  • 1 april 2019 är sista dagen att beställa ID06-kort med den gamla kortstandarden
  • 20 juni 2019 upphör gamla kortstandarden att gälla och då spärras samtliga kort av den gamla standarden (även om det tryckta datumet på kortet anger ett senare datum)
Skriv ut sidan