• Ingrid Clementson, förhandlingschef, Glasbranschföreningen

”Bra med LO-samordning men en bred låglönesatsning riskerar att slå fel”

2016-10-20 13:25

LO gav igår besked om en vilja till samordning inför avtalsrörelsen 2017. Ingrid Clementson, Glasbranschföreningens förhandlingschef, ger sin syn på beskedet.

- Jag tycker att det är positivt att LO meddelar att man vill samordna förbunden inför avtalsförhandlingarna nästa år. En LO-samordning skapar stabilitet i avtalsförhandlingarna, vilket är bra för den svenska modellen.

- Däremot tror jag inte att en bred låglönesatsning är rätt väg att gå. Det skulle innebära högre trösklar för dem som står utanför arbetsmarknaden, det vill säga ge motsatt effekt mot vad vi vill uppnå nämligen sänkta trösklar.

Hon poängterar vikten av att den internationellt konkurrensutsatta industrin får ange märket för löneökningstakten.  

- Det är oerhört viktigt för svensk konkurrenskraft att det är industrin som anger märket för vilken löneökningstakt Sverige klarar av. Det är en solidarisk lönemodell som under lång tid tjänat Sverige väl och som leder till verkliga löneökningar och trygga anställningar, säger Ingrid.  

Skriv ut sidan