Bygg- och installationssektorns parter diskuterar viktiga framtidsfrågor inför avtalsrörelsen 2017

2017-01-19 15:40

Idag samlas representanter från arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom bygg- och installationssektorn för en gemensam avtalskonferens i Stockholm inför den stundande avtalsrörelsen. Branschen är i stort behov av kompetensförsörjning samtidigt som många nyanlända väntar på att få sitt första jobb. Det finns även ett stort behov av att bredda rekryteringsbasen och få fler kvinnor att söka sig till bygg- och installationssektorn. Dessa är några av de frågor som diskuteras under dagen.    

- Jag tycker att det är viktigt att parterna träffas på detta sätt för att samtala om centrala frågor för hela branschen. Det är nödvändigt att vi kan arbeta mot gemensamma mål och visioner parallellt med de dagsaktuella frågeställningarna, för att skapa en attraktiv bransch, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Representanter från alla arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom bygg- och installationssektorn finns på plats, något som vittnar om en vilja till samsyn och förståelse inför avtalsförhandlingarna.     

- Tillsammans måste vi säkerställa att vi är en attraktiv bransch. Här ser jag att vi har ett gemensamt mål som handlar om att vi vill att så många som möjligt ska teckna kollektivavtal. Idag hoppas jag att vi kan föra samtal om hur vi skapar en bransch som kännetecknas av mångfald och som välkomnar alla. Det är viktigt att vi har en strategi för att uppnå detta, säger Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier i sitt anförande vid konferensens öppnande.

Även Johan Lindholm, förbundsordförande på Byggnads, är förväntansfull inför dagens samtal.

- Jag är glad över att vi nu inför kommande avtalsförhandlingar arbetar för att hitta bra lösningar och jag tror att vi har förutsättningar att kunna bygga en tillit som består. Branschens framtidsutsikter är goda och vi borde kunna hitta bra lösningar som får nyanlända in i arbete, som minskar utanförskap och ger ökad jämställdhet, säger Johan Lindholm.

Skriv ut sidan