Byggnads kommer med rättelse av varsel mot BI

2016-03-31 11:28

I det överlämnade varslet till Sveriges Byggindustrier igår lämnade Byggnads en felaktig version av bilaga 4. Rättelsen avser Varsel 3. Den nya och korrekta versionen finns bifogad denna nyhet samt under fliken Avtal16, där du hittar mer aktuell information om avtalsförhandlingarna och avtalsrörelsen i stort. 

Skriv ut sidan