Byggnads varslar om byggstrejk - se vilka objekt som hotas

2016-03-30 15:30

Idag 30 mars 2016 har Byggnads varslat om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. Varslet är utformat i tre etapper att träda i kraft 12 april, 19 april och 26 april.

I grunden handlar det om att parterna inte har en gemensam bild av vilka som är de framtida utmaningarna i byggbranschen. Enligt Sveriges Byggindustriers beräkningar har Byggnads dessutom lagt kostnadskrav på över 8 procent i årets avtalsrörelse. Det skulle innebära att 1 av 3 byggföretag tvingas lägga ned sin verksamhet om kraven verkställs. Över 30 000 medarbetare riskerar då att bli arbetslösa.

- Omfattningen av varslet tyder på att detta planerats under en längre tid. Det är ett av de största varslen någonsin. Detta i en tid då vi behöver bygga mer. Det är mycket oansvarigt och kommer att leda till att många projekt såsom skolor, förskolor, bostäder och sjukhus inte blir slutförda i tid, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier, och tillägger att:

- Branschen står inför enorma utmaningar där våra företag konkurrerar på en alltmer internationell marknad. Då kan vi aldrig acceptera att våra medlemsföretag som tecknar kollektivavtal blir bestraffade för att vår motpart saknar förståelse för dessa förändringar.

Varslet är ett av de mest omfattande under de senaste tio åren och det är till stora delar riktat mot den konkurrensutsatta industrin. Varslet kommer även indirekt att drabba ett stort antal kunder, leverantörer och underleverantörer.

Glasbranschföreningens förhandlingar med Byggnads om ett nytt Glasmästeriavtal fortsätter enligt planerna. Ingrid Clemenston, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, är dock bekymrad över att Byggnads väljer att varsla om strejk:

- Jag kan bara beklaga att Byggnads väljer att ta till stridsåtgärder istället för att föra konstruktiva förhandlingar. Att i ett läge där avtalet ännu inte löpt ut och där industrin inte är klara med sina förhandlingar varsla om konflikt är bekymmersamt, säger Ingrid Clementson och tillägger att: 

- Jag vill även uppmana alla medlemmar i Glasbranschföreningen att ta reda på om de kommer att påverkas av en eventuell byggkonflikt.
 

Vad betyder detta för glasföretagen?

Glasbranschföreningen har tagit fram ”Frågor och svar” med anledning av ovanstående risk för konflikt. Läs igenom detta. Bifogat hittar du även själva varslena mot Sveriges Byggindustriers företag, sorterat utifrån de datum som konflikterna riskerar att bryta ut. Läs igenom dessa bilagor kring varsel för att se om du indirekt kommer att påverkas av konflikten. Om du ser att du påverkas av strejken kontakta då omedelbart Glasbranschföreningens förhandlingschef Ingrid Clementson på 08-453 90 72, ingrid.clementson@gbf.se

Skriv ut sidan