"Dags att modernisera Tjänstemannaavtalet"

2016-04-06 13:29

Glasbranschföreningen förhandlar just nu med tjänstemannaorganisationerna Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna om ett nytt Tjänstemannaavtal. Nuvarande avtal löper ut 30 april 2016.
I förhandlingarna deltar även Installatörsföretagen (VVS Företagen och EIO), Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen och Plåtslageriernas Riksförbund.

Inom arbetsgivarorganisationerna är man överrens om att det är viktigt att reglerna om arbetstid, övertid, beredskap och förskjuten arbetstid moderniseras i det nya avtalet.

- Många av dessa regler är över 30 år gamla så där måste det ske vissa förändringar, konstaterar Ingrid Clementson, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, och tillägger att:

- Både lagstiftningen och företagens verksamheter och behov har förändrats genom åren, så nu är det viktigt att avtalet moderniseras så att det bättre svarar upp mot nya förhållanden på arbetsmarkanden.

Foto: Johan Aredal

Läs respektive organisationers yrkanden gällande nytt Tjänstemannaavtal

Skriv ut sidan