• Daniel Nestenborg, vd, Ferm & Persson/TopRight framför Wisby Strand Congress dit företaget levererat glasdörrarna till entrén.

Daniel Nestenborg rapporterar direkt från Almedalsveckan i Visby

ALMEDALSVECKAN 2019

2019-07-04 15:03

Daniel Nestenborg är styrelseledamot i Glasbranschföreningen och vd för Ferm & Persson/Top Right Nordic i Göteborg. Han befinner sig just nu i Visby under pågående Almedalsvecka.

Är det första gången du är här?

– Det är första gången jag är här som representant för Glasbranschföreningen, men jag har varit här tidigare som privatperson.  

Vilka är dina upplevelser av Almedalsveckan som mötesplats och diskussionsforum?

– Väldigt positiva. Det är lite mindre fokus på politik än vad jag trodde att det skulle vara och istället mer fokus på nätverkande och initiativ från organisationer och företag. Jag upplever att istället för att det är politiker som driver på, så är det är organisationer och demokrati underifrån som driver på politikerna. Och jag kan tycka att det är positivt, för det tyder på samhällsansvar. Politiker kan prata om mycket, men det är organisationer och företag som får saker att hända, om man får vara lite generaliserande.  

Vilka områden har du valt att bevaka i år?

– Jag har fokuserat mycket på samhällsbyggnad och ny arbetskraft. Två ämnen som hänger ihop. Vi har till exempel en integrationspolitik i Sverige som inte riktigt har fungerat, där vi istället för att aktivt få ut nyanlända i sysselsättning har placerat dem i kluster i väntan på besked om uppehållstillstånd och så vidare, med en byråkrati som inte kan hantera frågan. Företagen skriker efter utbildad personal, men vi får inte tillgång till alla dessa människor som vill jobba. De nyanlända borde tidigt få tillgång till SFI-kurser och yrkespraktik, det är självklarheter egentligen. Det krävs en övergripande förståelse för att vi har tillgång till arbetskraften, men att vi behöver se till att förutsättningar finns för att få ut folk i arbete.

Kan du berätta om något som varit extra intressant?

– Det har nog varit insikten om att nästa industriella revolution sker inom transportsektorn och hur det kommer att påverka hela samhällsbyggandet. Allt ifrån konsumtionsmönster, till hur vi rör oss och transporterar varor etc. Det handlar dels om skiftet till en helt fossilfri fordonspark, men också om delningsekonomi och autonoma bilar. Transporter ska ju till exempel självklart ske nattetid till alla företag och inte samtidigt som alla människor ska ta sig till och från jobbet. Den fossilfria flottan kommer att matas med elenergi från solpaneler exempelvis i aktiva fasader som sedan lånar tillbaka energi till byggnaden när det behövs, så det är en spännande utveckling för oss att följa.

– Något annat som det också varit superintressanta diskussioner kring är det faktum att man lägger så stor vikt vid nybyggnation och nyproduktion när man pratar om att energieffektivisera fastighetsbeståndet, medan man ser förbi det fasta beståndet som faktiskt utgör ungefär 90 procent av det totala beståndet. Vi borde alltså ställa helt andra krav på att fastighetsägare tar ansvar för att energioptimera befintligt bestånd. De borde behöva prestera något på det här området, exempelvis installera solceller eller byta fasader, för att kunna få skattelättnader etc. Jag inser att Sverige ligger efter andra länder i Europa, som Norge och Tyskland, med omställningspolitiken mot en ny el-infrastruktur. I Norge är det till exempel så att en fastighetsägare som har flera intressenter, som exempelvis en bostadsrättsförening, inte får lov att neka ett företag att sätta upp laddningsstolpar för elbilar. I Sverige är det precis tvärt om. Det räcker att en inte vill så blir det inga laddningsstolpar. Vi behöver reformera bostadspolitiken så att det inte blir de privata intressena som styr. Allmännyttan borde driva detta mycket hårdare.

Du sitter ju inte bara i Glasbranschföreningens styrelse utan även i förhandlingsdelegationen – har du snappat upp något inför den kommande avtalsrörelsen i vår?

– Ja, vi befinner oss ju än så länge i ett tidigt skede där jag märker att parterna vill undvika att ge sig in i detaljer och heta diskussioner. Man vill hålla lite på korten tills förhandlingarna börjar kan man säga. Men något som jag ändå tycker mig uppfatta är att diskussionen inte kommer att fokuseras runt nettoökningen i kronor och ören, utan mer handla om hur vi kan skapa förutsättningar för konkurrenskraft. För det behövs både flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden och här pratas det till exempel mycket om LAS (Lagen om Anställningsskydd), som alla verkar vara överens om behöver reformeras. Svensk export har trots vårt höga löneläge just nu en ”boost” på grund av den låga kronan. Detta är något som kan bli problematiskt för industrin i framtiden när kronan stärks.

Hur ser du på att Glasbranschföreningen deltar i Almedalsveckan? Är det här något som vi ska prioritera?

– Det är jätteviktigt att vi är här. Dels för att berätta att vi finns och positionera oss och dels för att få intryck och information om vad det är som händer i övriga samhället. Det här är viktigt för att vi som bransch ska veta vilka utmaningar som väntar runt hörnet. Om vi inte gör det så kommer vi att ligga efter. Branschorganisationen ska ju vara känselspröt framåt. Vi ska vara proaktiva inte reaktiva. Istället för att hjälpa medlemmarna ur problemen ska vi förvarna och få dem att vara rustade för det som kommer.

Skriv ut sidan