• Reklambyrån Canvas kontor i Los Angeles.

Färgade glasväggar för kreativ energi

2018-09-28 14:40

När arkitektkontoret A+I fick uppdraget att designa reklambyrån Canvas nya kontor i Los Angeles, föll valet på dikroiska glas. Det vill säga glas som försetts med en beläggning som gör att ljuset ändrar karaktär beroende på från vilken vinkel det betraktas.

Resultatet blev ett flexibelt kontor, som betonar öppna arbetsytor blandat med mer avskilda områden för att hålla möten eller koncentrera sig på specifika uppgifter. I mitten av kontoret finns en stor gemensam yta som rymmer alla i företaget, en plats som definieras som ett målinriktat socialt, mötes- och evenemangsutrymme.

- De dikroiska glasen står här för samarbetsområden i mitten av kontoret, likväl som de står för kreativ energi – precis det Canvas reklambyrå vill förknippas med, noterar A + I.

Olika typer av arbetsytor har sedan placerats ut kring detta centrala samlingsområde. Eftersom enskilda arbetsplatser placerats nära byggnadens periferi har varje medarbetare tillgång till naturligt ljus. Kollektiva utrymmen betecknas av ljusa mellanväggar med dikroiskt glas.

Skriv ut sidan