Förekomst av asbest i gammalt fönsterkitt

2016-01-22 09:26

Asbest blev förbjudet att använda i Sverige år 1982 då det framkommit att det är stora hälsorisker med asbestfibrer i luft. Bundna i materialet utgör de emellertid inga hälsorisker. 

Under senaste året har det framkommit att det har använts asbest i fönsterkitt som är äldre än 1982. Hur stor andel av fönster från den tiden som har kitt innehållande asbest går inte att fastställa. Tidigare prover visade ingen förekomst medan nya prover visar en förekomst av asbest på 10-15 procent.

Asbest har i större omfattning använts i andra byggprodukter varför Arbetsmiljöverket tidigt tog fram anvisningar för hantering av asbesthaltiga material och vilka gränsvärden som kan tillåtas.

Glasbranschföreningen (GBF) arbetar med branschens arbetsmiljöfrågor tillsammans med Sveriges Byggnadsarbetarförbund (Byggnads) i Glasbranschens Centrala Arbetsmiljöråd (GCA).
Förekomsten av fönsterkitt i gamla fönster ska tas på största allvar och är en prioriterad fråga för GCA. Fastighetsägare och glasbranschens företag har ett stort ansvar för att de som arbetar med lagning och renovering av äldre fönster inte utsätts för hälsorisker. Med nuvarande kunskap har riktlinjer gått ut till branschens företag om hur man ska arbeta med äldre fönster. De bygger på arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest.

Regeln är att där fönster kan antas vara kittade före 1982 ska asbestprov tas innan arbete utförs på fönstret. Fastställs det att asbest finns i fönsterkittet ska ett behörigt saneringsföretag ta hand om rensningen av fönsterkitt. Därefter tar glasbranschens företag hand om fortsatt renovering av fönstret. Som fastighetsägare är det viktigt att vara medveten om att det kan uppkomma merkostnader vid renovering och ombyggnation ifall det visar sig finnas risk för asbest i fastigheten, då asbestanalyser och eventuell asbestsanering kan bli nödvändig.

Gemensamt har fastighetsägare, arbetsgivare och medarbetare skyldighet att följa de regler som gäller för arbeten där arbetsmiljörisker föreligger. För asbest är det företrädesvis arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller:

AFS 2006:1 Asbest

AFS 2015:7 Hygieniska gränsvärden

AFS 2005:6 Medicinska kontroller

AFS 2014:27 Kemiska arbetsmiljörisker

Våra arbetsplatser ska vara säkra arbetsmiljöer för alla yrkesverksamma och våra kunder!

 

Är du medlem i Glasbranschföreningen och vill ha mer information om asbest i gammalt fönsterkitt, läs mer här

För frågor gällande asbest i fönsterkitt kan dessa besvaras av GBFs kansli:
Tel: 08-453 90 70, E-post: info@gbf.se

Skriv ut sidan