Företrädare för Svenskt Näringsliv: "Hota inte konkurrenskraften, LO"

Debatt avtalsrörelsen 2017

2016-12-16 13:31

Svensk konkurrenskraft är under stor press. LO:s avtalskrav riskerar att urholka konkurrenskraften ytterligare. Det skriver en rad företrädare för Svenskt Näringsliv som presenterar sina prioriteringar inför avtalsrörelsen 2017.

Sveriges konkurrenskraft är hotad. Vår export tappar marknadsandelar och industriproduktionen viker samtidigt som handeln och tjänstesektorn utmanas av den allt hårdare internationella konkurrensen.

I avtalsförhandlingarna 2017 måste parterna komma överens om löneavtal för starkare internationell konkurrenskraft och fler jobb. Läs hela debattinlägget i Arbetet

Skriv ut sidan