Förslag till nytt stödpaket om 200 miljarder för företagande och jobb

SVENSKT NÄRINGSLIV

2020-03-24 13:52

Det föreslår idag Svenskt Näringsliv och presenterar ett antal nya förslag på åtgärder som ska stötta företagen i den svåra situation som coronaviruset har skapat för företagande och jobb i Sverige.

Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv– Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor, säger vd Jan-Olof Jacke.

Nya siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att 41 procent av företagen räknar med att varsla eller har redan gjort det. Hela 53 procent av företagen upplever nu finansierings- eller likviditetsproblem. Av dessa räknar över hälften med att de klarar sig maximalt två månader om de inte får kapitaltillskott.

– Det är skrämmande siffror. Nu behövs kraftfulla åtgärder som snabbt och träffsäkert når alla de företag som kämpar för att överleva och behålla medarbetarna. Det gäller inte minst många små och medelstora företag, säger Jan-Olof Jacke.

Erik Haara, vd, GBFAtt flera av de åtgärder som föreslås riktas mot just små och medelstora företag är något som Glasbranschföreningens vd, Erik Haara tycker är viktigt i det här läget:

– Det här är väldigt viktiga förslag, faktiskt helt avgörande. Stödpaketet innehåller flera centrala åtgärder som de mindre företagen efterfrågar. Som exempelvis tillfälligt slopade arbetsgivaravgifter och att familjeföretagen ska kunna ta del av motsvarande likviditetsförbättringar som dem som korttidspermitteringen ger. Det är förslag som förts fram av våra medlemsföretag och som vi nu har bred uppslutning kring inom Svenskt Näringsliv, säger Erik Haara.

Svenskt Näringslivs förslag i korthet:

Stärkt system för korttidspermittering

Korttidspermittering har visat sig vara ett träffsäkert system. Möjligheten att använda systemet bör därför förstärkas. Det ska vara möjligt att minska sysselsättningen ner till noll procent. Företagens andel av den totala lönekostnaden bör minska i samma grad som minskningen av arbetstiden.

Räddningsersättning vid omsättningsfall

Företag som fått minskad omsättning med minst 40 procent ska få ersättning för vissa fasta utgifter, exempelvis hyra. Ersättningen kan uppgå till 25-80 procent av kostnaderna men högst 90 miljoner kronor per verksamhet under perioden mars, april och maj. 

Tillfälligt slopade arbetsgivavgifter och egenavgifter för alla företag

För att motverka de ekonomiska effekterna av krisen slopas arbetsgivaravgiften upp till ett tak på tre miljoner kronor under tre månader. Det kommer att ge många små och medelstora företag en betydande kostnadslättnad.

Likviditet ut till företagen - sänkt ränta vid anstånd med skatteinbetalningar och statliga kreditgarantier

Många företag har drabbats av likviditetsproblem. Möjligheten till anstånd med skatteinbetalningar är en bra åtgärd men regeringen måste korrigera räntenivån till högst 1,25 procent. Därtill föreslås en statlig bankgaranti som innebär att bankerna kan låna ut pengar till fler företag men dela risken med staten. De 500 miljarder kronor som Riksbanken meddelat att den kommer att låna ut via bankerna riskerar annars att inte komma till användning.

Ytterligare åtgärder riktade till de allra minsta företagen

Den omständigheten att familjeföretag enligt lagens utformning inte kan omfattas av korttidsarbete medför att de därmed inte kan få del av de kostnadslättnader som andra företag genom korttidsarbetessystemet kan få. En sådan särbehandling är varken tillfredsställande eller påkallad. Åtgärder bör vidtas så att dessa företag kan få del av motsvarande likviditetsförbättringar.

Säkra varurörligheten inom EU

Regeringen måste agera för att säkerställa att den fria rörligheten för varor fungerar på EU:s inre marknad. De exportrestriktioner av medicinsk utrustning som har införts av exempelvis Frankrike och Tyskland är inte acceptabla.

Läs rapporten om åtgärdsförslagen i sin helhet

Är du medlem i Glasbranschföreningen?

På medlemssidorna kan du ta del av resultatet av enkätundersökningen om hur företagen i glasbranschen påverkas i dagsläget av coronapandemin. Se resultatet…

Skriv ut sidan