Gamla ID06-kort spärras från och med 22 januari!

SUND KONKURRENS

2020-01-20 11:14

Den 22 januari kl 00:01 slutar de gamla ID06-korten att gälla. Alla kort som inte bygger på den nya EM-tekniken kommer att spärras. 

Det nya ID06-kortet bygger på säker EM-teknik. Detta betyder att om du har läsare med EM-teknik på på företaget (fasta kontor, containers, kopiatorer mm) måste du beställa "EM-taggar" av din kortlevernatör och fästa på korthållaren för att det ska fungera efter 21 januari. Det är dock inte tillåtet att sätta fast en EM-tagg som ett klistermärke, eller på annat sätt förvanska ID06-kortet.

Läs mer om ID06-korten och tekniken på: www.id06.se

Läs mer om hur du beställer nya kort.

Frågor?
Kontakta ID06

Skriv ut sidan