GBF stödjer glasforskning

FORSKNING

2019-12-18 09:52

Glasbranschföreningen fortsätter stödja Smart Housing Småland, innovationsmiljön som skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. Projektet går nu in i sin sista fyraårsperiod med finansiering från Vinnova. Glasbranschföreningen kommer även under denna period att vara medfinansiär.

Innovationsmiljöns uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och hållbara tillväxt genom att skapa goda samarbeten mellan samhällets alla aktörer både på ett nationellt och internationellt plan.

Läs mer om Smart Housing Småland…

Fortsatt stöd även åt glasforskning på LTH – Lunds Tekniska Högskola
Glasforskningen på LTH har bland annat resulterat i ökad kunskap om glas, bevakning av standarder och eurokoder, stöd i tekniska frågor, beräkningsprogrammet ClearSight och flertalet andra glasprojekt. Forskningen finansieras gemensamt av Glasbranschföreningen, Svensk Planglasförening och Balkongföreningen. Glasbranschföreningen kommer även under nästa period att vara medfinansiär.

Beräkningsprogrammet ClearSight bygger på de senaste standarderna och eurokoderna när det gäller dimensionering av glas. LTH har genom sin forskning möjlighet att delta på seminarier ute i Europa och kan därmed utveckla både sin egen forskning och ClearSight.

Skriv ut sidan