Glasbranschföreningen kritisk mot regeringens lagförslag om entreprenörsansvar

2018-02-14 09:30

Igår presenterade regeringen ett lagförslag om entreprenörsansvar. Om lagen blir verklighet innebär det att entreprenörer ska stå för underentreprenörers löneskulder. Glasbranschföreningens vd Erik Haara är kritisk till förslaget som han menar kommer att göra det svårare för mindre och nystartade företag att få uppdrag.

Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen- Drivkraften bakom lagförslaget är bra, det vill säga att motverka oseriösa företag i byggbranschen. Det är en viktig fråga som vi ständigt måste arbeta med. Risken med detta förslag är dock att huvudentreprenörerna i första hand kommer att välja leverantörer de arbetat med tidigare och som har den högsta kreditvärdigheten, något som gör det svårt för mindre och nystartade företag att verka, säger Erik Haara som också menar att lagen på sikt kan leda till sämre konkurrens.

- De mindre och nystartade företagen, av vilka det finns många i vår bransch, är ofta nischade företag med specialkompetens som inte finns hos de redan etablerade företagen. Om dessa företag stängs ute från marknaden riskerar vi sämre konkurrens och lägre kvalitet inom sektorn.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 augusti 2018.

Skriv ut sidan