Glasbranschföreningen ny delägare i ID06 AB

2018-05-03 13:33

Idag träder Glasbranschföreningen tillsammans med åtta andra aktörer in som nya delägare i ID06 AB jämte Sveriges Byggindustrier. Ägarbreddning är ett led i att tydligt visa att ID06 är en angelägenhet för hela byggsektorn, både för leverantörer och för beställare.

Erik Haara, VD Glasbranschföreningen- Genom delägarskap i ID06 vill vi som bransch fortsätta vårt viktiga arbete för att skapa sund konkurrens, där det inte ska löna sig att fuska med bland annat skatter eller arbetstider. Detta är ett bra redskap för att skapa en schysst konkurrenssituation, vilket kommer att gynna de seriösa företag som följer regelverken. Vi är glada att det är bred uppslutning kring ID06 och att vi tillsammans ska arbeta för ordning och reda, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

ID06-systemet är till för hållbara företag som vill verka för sunda arbetsplatser, sund konkurrens och säkrare arbetsplatser. Förutom detta ger ID06-systemet beställaren möjlighet att få kontroll över leverantörsledet, så att man kan säkerställa att rätt person med rätt utbildning finns på rätt plats. Med andra ord ett system som ger transparanta arbetsplatser.

ID06 AB tar nu fram en helt ny standard för att på ett säkert sätt ansluta företag och individer till ID06-systemet. När ett företag ansluter sig till ID06 kontrolleras företaget, firmatecknare och alla andra individer som ska få tillgång till ID06-systemet. Alla individer måste identifiera sig med antingen Bank-ID, pass eller nationellt ID.

Alla individer som ska ha ett ID06-kort måste också identifiera sig med bank-ID, pass eller nationellt ID innan ett kort utfärdas. På detta sätt får man en hög tillitsnivå och når eIDAS LoA 2 avseende anslutning av företag och ID06-kort till individer. Utöver detta blir korten i sig säkrare med ny säker teknik som samtidigt har stöd för dagens teknik.

Exempel på ID06-kort- Det nya ID06-kortet tillsammans med andra tjänster från ID06 ger säkrare arbetsplatser, sund konkurrens och transparens. ID06 är ett hållbarhetsverktyg som gör skillnad för företag och individer samt hjälper företag att få kontroll och se att leverantörer till företaget agerar korrekt, säger Thor Jonsson, ID06.

Ägare av ID06 AB är nu Installatörsföretagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, SABO, Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventilationsföretagen, Glasbranschföreningen samt Måleriföretagen jämte Sveriges Byggindustrier.

Skriv ut sidan