• Ingrid Clementson, Glasbranschföreningen och Roger Johansson, Byggnads

Glasbranschföreningen och Byggnads växlar yrkanden

Konkurrenskraft och flexibilitet för att trygga jobben

2017-02-07 11:05

Idag den 7 februari växlar Glasbranschföreningen och Byggnads yrkanden för Glasmästeriavtalet. Glasbranschföreningen, som företräder ca 550 företag inom glas- och metallentreprenad, glasmästeri och bilglas, hoppas att årets förhandlingar ska öppna upp för tryggare anställningar, sundare konkurrensvillkor och att fler ska vilja söka sig till yrken inom glasbranschen.

- Våra yrkanden för Glasmästeriavtalet i år, liksom förra året, utgår från grundtanken att kollektivavtalet måste stödja företagens behov av att vara konkurrenskraftiga. Utan konkurrenskraftiga företag försvinner investeringar och arbetstillfällen och därmed själva grunden för Sveriges välstånd, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Även föreningens förhandlingschef Ingrid Clementson poängterar vikten av konkurrenskraftiga avtal.

- Det är oerhört viktigt att våra kollektivavtal är attraktiva för att vi ska få en hög anslutningsgrad, vilket ju är grundförutsättningen för den svenska modellen. Om avtalen ska vara attraktiva måste de vara konkurrenskraftiga. Ett nyckelord i detta hänseende är flexibilitet. Avtalen måste förändras i takt med tiden och kunna tillgodose behov som finns idag, imorgon och i framtiden, säger Ingrid Clementson.

Tre konkreta önskemål som Glasbranschföreningen lyfter fram i sina yrkanden är:

  • Flexiblare arbetstidsregler. Exempelvis genom att utöka möjligheten att förlägga den ordinarie arbetstiden till kl 19.00 istället för kl 18.00 som i det rådande avtalet.
  • Möjlighet till bättre branschanpassade visstidsanställningar. Exempelvis för att kunna möta arbetstoppar som varierar över året och inom olika projekt.  
  • Möjlighet till individuell lönesättning. Att utifrån välkända och tydligt angivna kriterier ge möjlighet till en individuell lönesättning kopplad till företagens förutsättningar och arbetstagarens kompetens och utbildning. 

Glasmästeriavtalet löper ut 30 april 2017. Glasbranschföreningen och Byggnads inleder nu avtalsförhandlingarna. Vid sidan av Glasmästeriavtalet förhandlar Glasbranschföreningen även Tjänstemannaavtalet med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.

Kontakt

Ingrid Clementson
Förhandlingschef, Glasbranschföreningen
08-453 90 72, 070 224 88 29
ingrid.clementson@gbf.se

Läs mer om avtalsrörelsen 2017

Glasbranschföreningens yrkanden för Glasmästeriavtalet

Skriv ut sidan