• Jeanet Corvinius, Byggcheferna, Ola Månsson, IN, Pernilla Winnhed, Energiföretagen och Johan Svenningsson, Uniper

Hur få bygg- och energibranscherna mer inkluderande och jämställda?

ALMEDALSVECKAN 2019

2019-07-04 14:50

Många branscher står inför stora pensionsavgångar samtidigt som fler vittnar om ett omfattande rekryteringsbehov. Läget börjar bli akut. Inom vissa branscher råder dessutom en snedfördelad könsfördelning med män i klar majoritet. Hur går man då från en homogen bransch till en mer diversifierad? Detta diskuterades på ett seminarium som arrangerades av Energiföretagen Sverige och Uniper under Almedalsveckan i Visby.

Seminariet inleddes med en presentation av Tina Ekström på Nyckeltalsinstitutet av hur energi- och byggbranschen presterar utifrån parametern attraktiva arbetsvillkor utifrån ett medarbetarperspektiv. De har även studerat om det finns skillnader i arbetsvillkor för män och kvinnor. Hon kan konstatera att både energibranschen och byggbranschen är attraktiva branscher med trygga anställningsvillkor och bra lönenivåer. Branscherna hamnar till och med i toppen. Trots det är det relativt få kvinnor som söker sig till branscherna.

Som representant för energibranschen deltog Pernilla Winnhed, VD, för branschorgansiationen Energiföretagen Sverige. Hon menar att personer som hamnar i branschen ofta blir kvar, då man tycker att det är en spännande bransch där man får arbeta med viktiga samhällsfrågor som verkligen påverkar människor i deras vardag. Men hon konstaterar samtidigt att branschen inte har lyckats förmedla den bilden till omvärlden.

- Att vi måste bli bättre på att förmedla den här bilden gäller generellt sett för att säkra kompetensförsörjningen och få fler att söka sig till branschen, men när det gäller frågan om mångfald och att få fler kvinnor att välja vår bransch tror jag att det dels handlar om att det måste finnas fler förebilder och att vi måste vi visa på den variation av yrken som finns. Inte minst måste vi vidga vårt perspektiv när vi rekryterar. Av våra medlemsföretag uppger 80 procent att de ser andra energiföretag som en viktig rekryteringsbas och det är klart att om vi bara cirkulerar runt samma människor, så kommer ingenting i strukturerna att förändras, sade Pernilla Winnhed.

När det kommer till att förändra branschens grundstrukturer menar Nyckelinstitutet att det finns ett nyckeltal som har stor betydelse och det handlar om lika karriärmöjligheter, det vill säga män och kvinnors möjligheter att få en chefsposition internt på företaget.

- Vi kan se att jämställda ledningsgrupper är något som tydligt påverkar nyckeltalet lika karriärmöjligheter. Ett nyckeltal som i sin tur påverkar andra nyckeltal, så det hänger ihop, man måste börja där för att förändra grundstrukturerna, sade Tina Ekström som också menade att el- och energibranschen ligger lite före byggbranschen på detta område.

- Inom el- och energi har man i princip lika stor möjlighet att bli chef om man är man eller kvinna. Men byggbranschen ligger ungefär fem år efter. Där Sverige var för fem år sedan, där befinner sig byggbranschen just nu, sade Tina Ekström.

På Installatörsföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom byggsektorn, har man utvecklat en ny modell för att arbeta mer effektivt med att lyfta mångfalds- och jämställdhetsperspektivet på ett naturligt sätt i verksamheten.

- Nummer ett är att man måste börja inifrån. På Installatörsföretagen har vi anställt en jämställdhetskoordinator på vår organisation. Hon tittar på vad vi kan göra inom alla våra projekt i den här frågan, så att det blir naturlig del i allt vi gör. Vi har också ett fokusområde attraktiv arbetsgivare som handlar om att vi stöttar våra medlemsföretag i arbetet med att bli attraktiva arbetsgivare, sade Ola Månsson, vd Installatörsföretagen, som också berättade att de har tagit fram en klimatrapport som visar hur kompetensbristen i branschen får direkta konsekvenser för klimatomställningen.

- Det är en rapport som bygger på 73-punktsprogrammet, där det finns många punkter som handlar om energi- och klimat. Här för vi en aktiv dialog med politikerna kring vilka insatser som behövs. Det är nämligen så att om vi ska klara klimatomställningen måste vi få fler som söker sig till vår bransch.

Läs hela rapporten Kompetensbristens klimatkonsekvenser på www.installatorsforetagen.se

Skriv ut sidan