Industrins parter är överens - 6,5 % på tre år

2017-04-06 15:46

I fredags offentliggjordes resultatet av industrins kollektivavtalsförhandlingar, vilket innebär att det så kallade märket är satt. Löneökningstakten blir 6,5 procent på tre år, varav 0,5 procent går till flexpension och delpension.

Glasbranschföreningens förhandlingschef Ingrid Clementson menar att det är positivt för företagen och deras medarbetare att det blev ett treårigt avtal.

- Det betyder att kollektivavtalens parter bättre kan planera för utvecklingen av avtalens regler, vilket i sin tur innebär att företagen kan få regler som stärker deras konkurrenskraft och förmåga till anpassning och flexibilitet, säger Ingrid.

Glasbranschföreningen förhandlar just nu om nya kollektivavtal för såväl arbetare som tjänstemän.

- Gällande förhandlingarna med tjänstemännen kan jag konstatera att industrins avtal för tjänstemän innehöll en del moderniseringar kring visstidsanställning och regler för beredskap som jag tycker är positiva, säger Ingrid Clementson.

Hon framhåller också att Glasbranschföreningens förhandlingar med tjänstemannafacken, såväl som med Byggnads, präglas av konstruktiva diskussioner och en ömsesidig respekt för den andra partens åsikter.

I denna vecka har Glasbranschföreningen förhandlat med Byggnads under tisdagen och onsdagen. Nästa förhandling med tjänstemannafacken är 11 april.

Tjänstemannaavtalet och Glasmästeriavtalet löper ut den 30 april 2017.

 

Skriv ut sidan