Info om avtalsförhandlingarna

Avtal 2017

2017-05-09 17:12

Det pågår fortfarande avtalsförhandlingar om nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän i glasbranschen. Parterna träffas i denna vecka, både gällande Glasmästeriavtalet och Tjänstemannaavtalet. När de nya kollektivavtalen är tecknade kommer vi att informera om det på vår webbplats. Vi kommer också att informera om förändringarna i avtalen och om de nya lönerna genom mejlutskick till alla berörda medlemsföretag. 

Retroaktiva lönehöjningar från 1 maj 2017
Båda kollektivavtalen löpte ut 30 april, men de nya lönerna är alltså ännu inte klara. Det betyder att lönerna kommer att behöva höjas retroaktivt från och med 1 maj 2017.

Skriv ut sidan