Info till kund om risk för asbest i fönsterkitt

2016-07-08 11:06

Glasbranschföreningen har tagit fram en informationsfolder om risken för asbest i gammalt fönsterkitt som du kan ge till dina kunder. Skriv ut foldern på A4-papper. Välj liggande orientering och utskrift på båda sidor (vänd längs kortsidan). Därefter viker du det till A5-format. Vi rekommenderar dig att dela ut skriften till dina anställda, så att alla känner till att den finns samt att du placerar den i din kundmottagning/entré. 

Du som är medlem hos oss hittar foldern under Medlemsservice.

 

Skriv ut sidan