Information om avtalsförhandlingarna

Avtalsrörelsen 2017

2017-03-17 10:46

Kort information om de pågående avtalsförhandlingarna.

Avtalsförhandlingarna mellan Glasbranschföreningen och Byggnads om det nya Glasmästeriavtalet pågår. Parterna träffades i förra veckan och förhandlingsklimatet är gott. Nästa gång alla träffas igen är 4-5 april, men där emellan kommer det att ske kansliöverläggningar. Glasmästeriavtalet löper ut 30 april 2017.

Det pågår också avtalsförhandlingar mellan Glasbranschföreningen och tjänstemannafacken om nya tjänstemannaavtal. Glasbranschföreningen förhandlar avtalet tillsammans med Måleriföretagen i Sverige, Maskinentreprenörerna, Plåt- och Ventföretagen samt Installatörsföretagen. De fackliga motparterna är Unionen, Sveriges ingenjörer och Ledarna. Förhandlingarna har nyligen påbörjats och förhandlingsdelegationen rapporterar om ett bra samtalsklimat. Tjänstemannaavtalet löper ut den 30 april 2017.

Skriv ut sidan