Konkurrensverket riktar hård kritik mot biltillverkare och försäkringsbolag

2019-06-17 16:55

I en ny rapport om bilförsäkringar och marknaden för bilreparationer riktar Konkurrensverket hård kritik mot biltillverkare och försäkringsbolag. Rapporten slår fast att bilägare körs över och fråntas möjligheten att själva välja verkstad. Detta görs bland annat genom den ofrånkomliga vagnskadegarantin på tre år vid nybilsköp som leder till en hård styrning av reparationer och service till märkesverkstäderna. I regel innebär vagnskadegarantin att bilen måste repareras på en märkesverkstad de första tre åren.

Konkurrensverket menar också i sin rapport att det är vanligt att bilägare ligger kvar hos det försäkringsbolag och den märkesförsäkring som tecknades när bilen var ny. Vagnskadegarantin har således stor inlåsningseffekt på marknaden.

– Bilköparna har ingen möjlighet att själva välja försäkringsbolag när det gäller vagnskadegarantin. Det är tvärt emot vad som sker i samhället i övrigt då konsumenterna får alltmer valfrihet, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Karin Lunning.

Richard GavallerFörsäkringsbolagen styr marknaden för skadeverkstäder
I rapporten slås också fast att försäkringsbolagen har stor inverkan på marknaden för bilverkstäder och villkoren för reparationerna. Genom skaderegleringen styr försäkringsbolagen vilka verkstäder som får reparera bilarna och genom beräkningsverktyget CABAS styrs i princip även vad reparationerna får kosta. Bolaget som utvecklat beräkningssystemet samägs av de fyra största försäkringbolagen - Länsförsäkringar, If, Folksam och Trygg Hansa. Verkstäder som vill utföra skadereparationer åt försäkringsbolag måste ansluta sig till CABAS då det inte finns någon konkurrent i Sverige.

I bilglasbranschen riktas också kritik mot CABAS och den prismodell som används:

– De årliga licensavgifterna för att få använda programmet är väldigt höga i förhållande till de rörliga avgifterna där man betalar för varje arbetsmoment, säger Glasbranschföreningens projektledare för bilglasföretagen Richard Gavaller och tillägger att detta är något som i synnerhet slår hårt mot de företag som utför färre reparationer där bilglasarbeten inte står för merparten av företagets verksamhet.   

Försäkringsbolagens egna certifieringar stänger ute oberoende verkstäder
Flera försäkringbolag har även egna certifieringskrav och kvalitetssäkringssystem som de oberoende verkstäderna måste ansluta sig till för att kunna erbjuda sina tjänster, något som Richard Gavaller tycker är orimligt.

– Det blir oproportionerligt höga kostnader för företagen att ingå i alla dessa olika kvalitetssäkringssystem. Det handlar dels om själva licenskostnaderna och dels om den tid som ska läggas ned på besiktning och administration. Vad gäller bilglasarbeten så driver Glasbranschföreningen en auktorisation som säkerställer att de auktoriserade företagen har den högsta kompetensen att utföra dessa arbeten. En auktorisation som kvalitetssäkras av Dekra, det borde räcka, säger Richard Gavaller och konstaterar att:

– Det är hög tid att bilägaren får tillbaka makten att själv välja försäkring för sin bil och att de oberoende verkstäderna får möjlighet att konkurrera på lika villkor som märkesverkstäderna.

Läs Konkurrensverkets pressmeddelande

Läs Konkurrensverkets rapport Makten om bilen - En rapport om bilförsäkringar och marknaden för bilreparationer

Skriv ut sidan