Kraftig minskning av företag som utför rot-arbeten sedan sänkningen av avdragsrätten

2018-03-06 10:08

Sedan avdragsrätten för rot-avdraget sänktes från 50 till 30 procent 2016, har antalet företag som utför rot-tjänster minskat kraftigt. Det framgår av Företagarnas granskning av ny statistik från Skatteverket.

Erik HaaraFrån 2015 till 2017 försvann 9 344 företag som utför rot-arbeten. Det är en minskning med 14 procent. Trots högkonjunktur har 6 700 heltidsjobb försvunnit sedan 2015. Av dessa försvann 4 500 enbart under 2017.

- Tyvärr kommer inte detta besked som någon överraskning. Det har all statistik som presenterats sedan försämringarna trädde i kraft visat. Det blir färre rot-arbeten utförda vilket har slagit mot jobben och det är stor risk att de svarta jobben ökar i samband med detta, säger Glasbranschföreningens vd Erik Haara som vill se politisk handling i frågan.

- Något som också är anmärkningsvärt och som bör tas på största allvar är att det har varit en så pass kraftig minskning av utförda arbeten, trots rådande högkonjunktur. Nu är det hög tid att återställa rot-avdraget till 50 procent av arbetskostnaden.

Läs hela granskningen av Skatteverkets statistik

Skriv ut sidan