• KTH-studenter lär sig mer om planglas.

KTH:s byggstudenter samlades till en kunskapsdag om glas

2019-11-26 09:11

Under en heldag fick ett 20-tal studenter på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som läser till högskoleingenjör inom bygg lära sig mer om glasets egenskaper och möjligheter.

Dagen var ett initiativ från Zeev Bohbot som är kursansvarig på KTH och den är startskottet på en återkommande aktivitet om glas en dag på KTH.

Förutom att Mikael Lindström, projektledare på GBF, gav studenterna grunderna om glas som byggmaterial, fick de lära sig mer om profilmaterialet aluminium, byggnadsintegrerade solceller, transparent intelligens och framtidens glas.

Dagen avslutades med att Anna-Lena Fransson, representant från Planglasföreningen, berättade om det nya glasstipendium föreningen delar ut 2020 till ett innovativt examensarbete. Stipendiet ska gå till ett eller delas mellan flera examensarbeten om kreativa användningsområden för planglas.

Skriv ut sidan