Målareförbundet varslar

2016-03-23 10:52

Målareförbundet har varslat om stridsåtgärder, med start den 8 april 2016 kl. 05.00 och upptrappning den 22 april 2016. Detta berör omkring 35 arbetsplatser och fyra företag som får stänga hela sin verksamhet.

- Att facket väljer att ta till stridsåtgärder är mycket beklagligt. Målareförbundet har dikterat villkoren genom den här avtalsrörelsen och deras strategi att förhandla genom hot är både oansvarigt och direkt kontraproduktivt. Att de väljer att ta till stridsåtgärder framför konstruktiv förhandling är skadligt för hela byggsektorn, säger Björn Hellman, vd för Måleriföretagen.

Målareförbundet kräver bland annat löneökningar om 3,2 procent. Utöver detta har de ytterligare krav som innebär en kostnadsökning på mer än 20 procent. Måleriföretagens bestämda uppfattning är att parterna ska respektera det utfall som industrisektorn sätter (märket) avseende kostnadsnivå och avtalsperiod.

Glasbranschföreningens förhandlingschef Ingrid Clementson är bekymrad över att Målareförbundet varslat om stridsåtgärder.

- Det är bekymmersamt att Målareförbundet varslar, då detta kan komma att påverka glasbranschen såväl som byggbranschen i stort. Det är nödvändigt att hålla industrins märke för ett konkurrenskraftigt Sverige och att Målareförbundet vill göra avsteg från märket är beklagligt.

Vad betyder detta för glasföretagen?

Gå igenom bilagorna till varslet. Där ser du vilka arbetsplatser och företag som berörs. Som glasföretag kan du indirekt drabbas av att ett måleriföretag är uttaget i strejk. Om du ser att du påverkas av strejken kontakta då omedelbart Glasbranschföreningens förhandlingschef Ingrid Clementson på 08-453 90 72, ingrid.clementson@gbf.se

Bild: Björn Hellman, vd, Måleriföretagen i Sverige

Skriv ut sidan