Målareförbundet varslar om stridsåtgärder - Måleriföretagen svarar med spegellockout

Avtal 2017

2017-05-11 11:41

Svenska Målareförbundet har idag, 11 maj, varslat om konflikt gällande Måleriavtalet. Om stridsåtgärderna träder i kraft sker det i ett första skede 22 maj klockan 10.00. Varslet berör långt över 500 arbetsplatser och två företag som får stänga hela sin verksamhet. 

Måleriföretagen har i sin tur varslat om spegellockout som omfattar allt arbete som utförs av Svenska Målareförbundets medlemmar, på kollektivavtal för måleriyrkets område och på de arbetsplatser och på de företag som omfattas av strejk och blockad enligt Svenska Målareförbundets varsel 11 maj. Lockouten träder i kraft den 22 maj klockan 10:00.

- Jag är besviken, om än inte förvånad, över fackets agerande. Deras varsel bygger på medvetet felaktiga tolkningar av våra avsikter. Vi har under hela förhandlingen försökt att gå Målareförbundet till mötes och komma fram till en överenskommelse som gynnar bägge parter. Men Målareförbundet har inte varit intresserade av att kompromissa. Att Målareförbundet vill lösa förhandlingen genom stridsåtgärder är enbart destruktivt och något som hela branschen förlorar på, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige.

Måleriföretagen har i sitt senaste bud bland annat erbjudit en låglönesatsning, förbättrad pension, riktade satsningar på prislistan och utökad arbetstidsförkortning. I budet finns också gemensamma utvecklingsområden med satsningar på arbetsgrupper kring ökad jämställdhet och framtida kompetensförsörjning.

- Att måleribranschen står inför en konflikt i år igen är mycket olyckligt. Dessutom kommer både arbetsgivare och deras medarbetare få ett sämre avtal nu än om vi hade lyckats nå en överenskommelse på egen hand. Vi har tagit ett grepp kring stora och viktiga frågor för branschen, och det bud vi presenterade var till stora delar en fördel för medarbetarna. Jag är därför ganska övertygad om att Målareförbundet gör många av sina medlemmar besvikna, säger Björn Hellman.

Medlingsinstitutet har kopplats in.

Målareförbundets varsel inklusive uttagna företag och arbetsplatser 2017-05-11 

Utökat varsel från Målareförbundet 2017-05-16

Utökat varsel Målareförbundet 2017-05-17

Måleriföretagen spedellockout 2017-05-11

Måleriföretagen spegellockout 2017-05-17

Ta del av Måleriföretagens bud i sin helhet 

Vad betyder detta för glasföretagen?

Gå igenom bilagorna till varslet. Där ser du vilka arbetsplatser och företag som berörs. Som glasföretag kan du indirekt drabbas av att ett måleriföretag är uttaget i strejk. Om du ser att du påverkas av strejken kontakta då omedelbart Glasbranschföreningens förhandlingschef Ingrid Clementson på 08-453 90 72, ingrid.clementson@gbf.se.

Vad händer om parterna inte enas?
Om du vill ha mer information om vad som händer när parterna inte kan enas finns information om detta under fliken Avtal 17. Här hittar du även generell information om hur en avtalsrörelse fungerar. 

Skriv ut sidan