• Smäckra stålprofiler i Jansens monter (fr v) Karin Lindskog, GBF, samt Michael Björnskiöld och Johnny Bjurström, DFF ALuminium

Mindre profiler och mer transparens på BAU

2017-01-20 12:51

En tydligt trend på årets BAU-mässa, Europas största byggmässa i München, är den ökande andelen glas i fönster- och fasadpartier. Något som möjliggörs genom en imponerande produktutveckling för stabilare, energieffektivare och arkitektoniska uttryck.

- Vi märker också en påtaglig ökning av integration av digitala funktioner i exempelvis dörrar och fönster till  både bostäder och offentliga byggnader. Sedan ser vi ju också hur glaskonstruktioner kan göras i princip hur stora som helst. Materialmässigt noterar jag ett ökat intresses för stål som profilmaterial, detta tack vare materialets stabilitet och möjligheterna att designmässigt utforma snygga stålprofiler, säger Karin Lindskog som även noterar flera nyheter inom beslags- och dörrautomatikområdet.

På mässan deltar 2 500 utställare från ett 50-tal länder. Bland de få svenska utställarna märks Svalson, Piteföretaget som tillverkar elstyrda skjutluckor och höj- och sänkbara glaspartier. Från Sverige beräknas cirka 300 besökare, arkitekter och yrkesverksamma i glasbranschen, ta del av mässans utbud.

Fler bilder från BAU

Skriv ut sidan