Nu är det klart: Nordbygg arrangeras 29 september till 2 oktober 2020

NORDBYGG 2020

2020-03-23 13:32

Det är ingen liten apparat att flytta en mässa med över 800 utställare och 50 000 planerade besökare. Lägg därtill att få det att passa in i den internationella mässkalendern som också har stuvats om rejält. Men nu är det klart, Nordbygg flyttas fram tills efter sommaren och kommer att genomföras mellan den 29 september och 2 oktober 2020 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Vad framtiden för med sig är idag svårt att sia om men att vi kommer att behöva ta gemensamma krafttag kan vi vara säkra på. Nu mer än någonsin är det viktigt att lära av varandra och samarbeta. Använda nya medel som står till buds i form av digitala lösningar och effektivare byggmetoder. Låt oss vända kris till möjlighet och göra branschen smartare, snyggare och schysstare!

Glasbranschföreningen kommer att ha samma monter (C10:41) som planerat för att samla såväl medlemmar som alla med intresse för glas. Vi skjuter upp utdelningen av Glaspriset och Glaspärlan till den 1 oktober och kommer att utöka seminarieutbudet för att fånga upp aktuella frågeställningar.  

Att branschen visar solidaritet och tilltro till den svenska modellen visar responsen som mässan fått.

– Vi har fått oerhört fin respons och förståelse för beslutet att senarelägga Nordbygg. Vårt fokus är att arrangera en mässa där människor kan mötas för att göra affärer och nätverka, i en tid och i en miljö där de kan känna sig trygga vad gäller både säkerhet och hälsa. Nu ser vi ser fram emot att träffa alla branschkollegor i höst, säger Peter Söderberg, Projektchef för Nordbygg.

Omfattande planering

Melinda Lemke, GBFBeslutet att flytta Nordbygg innebär att över 800 utställande företag och runt 50 000 besökare behöver planera om. Till det kommer all logistik kring boende, transporter, mat, dryck och utrustning för alla dessa människor.

– För oss på Glasbranschföreningen har Nordbygg ökat i betydelse i och med den senaste tidens händelser och vi hoppas och tror att mässan får spiralen att vända uppåt och gjuter nytt hopp i branschen, säger Melinda Lemke, projektledare på Glasbranschföreningen.

Vill du veta mer om Norra Europas största och mest dynamiska mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen är du välkommen att läsa mer på nordbygg.se.

Skriv ut sidan