Nu inleds förhandlingarna om nya tjänstemannaavtal

2017-02-15 14:40

Tjänstemannaavtalen berör ca 14 000 personer i bygg- och installationsbranschen. 14 februari, växlade Glasbranschföreningen i samverkan med Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige och Plåt- och Ventföretagen avtalsyrkanden med de fackliga motparterna Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. En ökad flexibilitet och förbättrad möjlighet till lokala och mer företagsnära anpassningar, både gällande arbetstider och lönebildning är förslag som arbetsgivarna lyfter fram i sina yrkanden.   

- Vi förde bra samtal med de fackliga motparterna i förra avtalsrörelsen och ser nu goda förutsättningar till att fortsätta att utveckla avtalen även i årets förhandlingar, säger Ingrid Clementson, förhandlingschef på Glasbranschföreningen.

Hon framhåller att företagen i glasbranschen vill se utökade möjligheter till flexibilitet i avtalet för att bättre kunna möta kundernas krav och utvecklingen som sker i branschen.

Nuvarande tjänstemannaavtal löper ut 30 april 2017.

På bilden fr v: Nikta Nabavi, Unionen, Irena Franzén, Ledarna, Anna-Lena Glaad, Unionen, Mikael Segel, Unionen, Björn Granath, Sveriges Ingenjörer, Alexander Iliev, Plåt- och ventilationsföretagen, Per-Erik Markström, Maskinentreprenörerna, Ingrid Clementsson, Glasbranschen, Anita Hagelin, Installatörsföretagen, Ulf Nordström, Installatörsföretagen, Rolf Bladh, Måleriföretagen, Martina Höök, Installatörsföretagen, Åsa Kjellberg Khan och Barin Ösmen längst fram. Foto: Eva-Maria Fasth

Yrkanden

Skriv ut sidan