Ny guide till småhusägare om energieffektivisering

2019-11-25 13:26

Du gör en stor insats för klimatet bara genom att underhålla ditt hus. Utan underhåll blir huset till slut i så dåligt skick att det behöver byggas om från grunden eller ersättas med ett nytt. Sådana insatser innebär stora klimatpåverkande utsläpp. Om du istället arbetar löpande med underhåll så förlänger du livslängden på olika byggnadsdelar, och samtidigt blir huset mer klimatsmart med sänkta driftskostnader och bättre inomhusklimat på köpet.  

Min husguide är en kostnadsfri webbguide för småhusägare som vill energieffektivisera sin bostad. Guidens syfte är att ge oberoende expertråd om åtgärder som minskar energiåtgången och dess klimatpåverkan, förbättrar inomhusmiljön, sparar pengar och tar hänsyn till kulturvärden. I guidien presenteras mer än 50 energiåtgärder som kan minska kostnader och miljöpåverkan samtidigt som inomhusmiljön och komforten blir bättre. 

Guiden hjälper dig att identifiera energiåtgärder speciellt anpassade för ditt hus förutsättningar. Här beskrivs olika nivåer av åtgärder, från underhållsinsatser till större renoveringar. För att få anpassade råd behöver du skapa ett konto där du fyller i uppgifter om husets status och energianvändning. 

Min husguide är ett samverkansprojekt mellan ett 20-tal organisationer (bl.a. Glasbranschföreningen) och företag samt ett 40-tal energi- och klimatrådgivare. Projektet har delfinansierats av Energimyndigheten. 

Öppna guiden - Min husguide

Skriv ut sidan