Ny lag om entreprenörsansvar slår mot små och nystartade företag

2018-06-20 16:02

Den 19 juni beslutade riksdagen om att entreprenörsansvar ska införas i bygg- och anläggningsbranschen. Ett beslut som innebär att företag som anlitar underentreprenörer kan bli skyldiga att betala lön för andra underentreprenörers anställda. De nya reglerna börjar gälla från 1 januari 2019.

- Om vi vill komma åt oseriösa aktörer i byggbranschen krävs bättre samordning mellan myndigheter och ökad kontroll. Inte en möjlighet för dessa företag att lämpa över sina lönekostnader på andra arbetsgivare, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.  

Syftet med lagen om entreprenörsansvar är att stärka skyddet för enskilda individers rätt till lön, men enligt Erik Haara och andra kritiska röster inom Svenskt Näringslivs arbetsgivarorganisationer, får lagen övervägande negativa konsekvenser för företag och samhälle.

- Specialkompetens finns ofta i mindre och nystartade företag. Risken är att huvudentreprenörerna, i och med den nya lagen, i första hand kommer att välja leverantörer de arbetat med tidigare och som har den högsta kreditvärdigheten. Det kommer att slå mot mindre och nystartade företag som riskerar att stängas ute från marknaden. Dessutom riskerar lagen att leda till längre tid innan full betalning till underentreprenörer.

Enligt regeringens proposition skulle lagen träda i kraft 1 augusti 2018, men alliansen fick gehör för sin motion om att senarelägga införandet till 1 januari 2019, något som ger företagen bättre möjlighet att anpassa sig till de nya reglerna. Lagen heter Lag 2018:1472 om entreprenörsansvar för lönefordringar.

Du som är medlem i GBF kan läsa mer om de nya reglerna under Medlemsservice - Regler och föreskrifter

Skriv ut sidan