Nya avtal klara för tjänstemän i glasbranschen

2016-04-28 14:19

Glasbranschföreningen tecknade idag, torsdagen 28 april, tillsammans med fem andra arbetsgivarorganisationer, avtal med tjänstemannaorganisationerna Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Sammanlagt omfattar de nya avtalen drygt 14 000 tjänstemän. I likhet med tidigare avtal med Ledarna kommer även avtalet med Sveriges Ingenjörer och det alternativa löneavtalet med Unionen att vara sifferlösa.

– Avtalen innebär en fortsatt satsning på lokal lönebildning på företagsnivå. En utvecklad lokal lönebildning ger attraktivare företag och underlättar den framtida kompetensförsörjningen, säger Ingrid Clementson, förhandlingschef på Glasbranschföreningen.

Tjänstemannaavtalen tecknas, utöver Glasbranschföreningen, även av Elektriska Installatörsorganisationen EIO, VVS Företagen, Plåtslageriernas Riksförbund, Måleriföretagen i Sverige samt Maskinentreprenörerna.

Det traditionella löneavtalet med Unionen är det enda som är siffersatt och det håller sig inom det av industrin satta märket på 2,2 procent.

Avtalsperioden löper mellan 1 maj 2016 och 30 april 2017.

De nya avtalen i korthet:

Ledarna

  • Sifferlöst processlöneavtal (tillsvidare)
  • Fortsatt partsarbete för att utveckla den lokala lönebildningen
  • Fortsatt partsarbete för hållbara chefer
  • Ytterligare avsättning till delpension om 0,2 %

Sveriges Ingenjörer

  • Sifferlöst processlöneavtal (tidsbegränsat)
  • Fortsatt partsarbete för att utveckla den lokala lönebildningen
  • Ytterligare avsättning till delpension om 0,2 %

Unionen

  • Sifferlöst alternativt processlöneavtal
  • Det traditionella löneavtalet – allmän pott om 1,5 % och löneöversyn värderad till 0,5 %
  • Ytterligare avsättning till delpension om 0,2 %

På bilden: (Fr.v.) Björn Granath, Sveriges Ingenjörer, Jan Siezing, VD Installatörsföretagen,Rolf Bladh, Måleriföretagen, Ulf Nordström, Installatörsföretagen,Anita Hagelin, Installatörsföretagen, Martina Höök, Installatörsföretagen, Ingrid Clementson, Glasbranschföreningen, Per-Erik Markström, Maskinentreprenörerna,Alexander Illiev, Plåtslageriernas Riksförbund, Irena Franzén, Ledarna, Mikael Segel, Unionen, Krister Strålberg, Unionen

Foto: Jan Fredriksson

För mer information, kontakta:

Ingrid Clementson, förhandlingschef, Glasbranschföreningen
08-453 90 72
Ingrid.clementson@gbf.se

Skriv ut sidan