Nya kollektivavtal klara för tjänstemän i glasbranschen

2017-05-30 09:41

Glasbranschföreningen har tillsammans med fem andra arbetsgivarorganisationer tecknat nya kollektivavtal med tjänstemannaorganisationerna Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Avtalen är treåriga och det siffersatta avtalet med Unionen är inom ramen för industrins märke på 6,5 procent. Sammanlagt omfattar avtalen drygt 14 000 tjänstemän. 

- De nya avtalen innebär en fortsatt satsning på lokal lönebildning på företagsnivå, något som är viktigt för att stärka företagens attraktivitet och därmed underlätta den framtida kompetensförsörjningen, säger Ingrid Clementson, förhandlingschef på Glasbranschföreningen.

Tjänstemannaavtalen tecknas, utöver Glasbranschföreningen, även av Installatörsföretagen (genom Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen), Plåt- och Ventföretagen, Måleriföretagen i Sverige samt Maskinentreprenörerna.

Avtalsperioden löper mellan 1 maj 2017 och 30 april 2020.

De nya tjänstemannaavtalen i korthet

Ledarna
• Sifferlöst processlöneavtal (tillsvidare)
• Ytterligare avsättning till delpension om 0,5 procent under avtalsperioden
• Moderniserade beredskapsregler

Sveriges Ingenjörer
• Sifferlöst processlöneavtal
• Ytterligare avsättning till delpension om 0,5 procent under avtalsperioden
• Moderniserade beredskapsregler

Unionen
• Sifferlöst alternativt processlöneavtal
• Det traditionella löneavtalet – allmän pott om 1, 5 procent per år samt löneöversyn
• Ytterligare avsättning till delpension om 0,5 procent under avtalsperioden
• Moderniserade beredskapsregler

På Glasbranschföreningens webbplats publiceras inom kort mer information om de nya tjänstemannaavtalen. 

För kommentarer, kontakta:
Ingrid Clementson, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, 070-224 88 29, ingrid.clementson@gbf.se

Skriv ut sidan