• Nytt kollektivavtal klart för Sveriges glasmästerier och glas- och metallföretag

Nytt Glasmästeriavtal klart

2017-05-12 17:08

Glasbranschföreningen och Byggnads har idag tecknat ett nytt kollektivavtal för Sveriges glasmästerier och glas- och metallföretag. Avtalet följer industrins lönenorm på totalt 6,5 procent fördelat på tre år.

– Det nya Glasmästeriavtalet följer industrins märke, något som är viktigt för att bevara den väl fungerande lönemodell vi har på svensk arbetsmarknad, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen och konstaterar samtidigt att parterna tyvärr inte kunde enas om några förändringar av avtalet den här gången.

Glasbranschföreningens förhandlingschef Ingrid Clementson saknar i den aktuella överenskommelsen lösningar för bättre anpassning till dagens situation för företagen, bland annat när det gäller flexiblare arbetstider.

– Glasbranschen är en expansiv bransch med snabb teknikutveckling. Våra företag behöver kollektivavtal som kan anpassas efter de nya behov som uppstår. Därför behöver branschen bland annat bättre möjligheter till flexibla arbetstider och anställningsformer, något som vi hade hoppats nå samförstånd kring i årets förhandlingar, säger Ingrid Clementson.

I överenskommelsen finns beslut om att under avtalsperioden arbeta vidare med ett antal frågor i arbetsgrupper. Det handlar exempelvis om att få fler att vilja arbeta i glasbranschen och att utreda hur en glasanpassad yrkesintroduktionspraktik för exempelvis nyanlända skulle kunna se ut.

Det nya avtalet gäller från 1 maj 2017 till och med 30 april 2020 och berör 550 företag med drygt 3 000 anställda.

Det nya Glasmästeriavtalet i korthet

  • Avtalet träffades 12 maj 2017 och löper ut 30 april 2020.
  • Ett treårigt avtal med sista året uppsägningsbart.
  • Avtalsvärdet följer industrins märke på 6,5 procent fördelat på tre år.
  • En extraavsättning till pension på totalt 0,7 procent under avtalsperioden.

På Glasbranschföreningens webbplats - www.gbf.se - publiceras inom kort mer information om det nya Glasmästeriavtalet.

För kommentarer, kontakta:
Ingrid Clementson, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, 070-224 88 29, ingrid.clementson@gbf.se
Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen, 070-230 50 61, erik.haara@gbf.se

Skriv ut sidan