Nytt Glasmästeriavtal klart – flexiblare arbetstider och löneökningar enligt industrins märke

2016-04-21 22:22

Glasbranschföreningen och Byggnads har idag tecknat ett nytt kollektivavtal för Sveriges glasföretag. Avtalet följer industrins lönenorm på 2,2 procent på 12 månader. Avtalet tecknas på 13 månader vilket omräknat innebär 2,38 procent.

- Glasbranschen växer hela tiden och teknikutvecklingen går fort, något som ställer krav på ett konkurrenskraftigt och modernt kollektivavtal. Det nya Glasmästeriavtalet innehåller en hel del förändringar i den riktningen, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Enligt Glasbranschföreningens förhandlingschef Ingrid Clementson är den stora fördelen med det nya avtalet möjlighet till flexiblare arbetstidsförläggning.

- Glasbranschen är en framtidsbransch och förändringarna i avtalets arbetstidsregler betyder att våra företag har möjlighet att höja produktiviteten och öka konkurrenskraften. Äntligen kan våra företag tacka ja till arbetstillfällen även under exempelvis kvällar, vilket kunderna ibland kräver.

Även om Ingrid Clementson konstaterar att det nya Glasmästeriavtalet innehåller flera förbättringar framhåller hon att det dock kvarstår en del arbete för att nå målet om ett tydligt och modernt avtal.

- Våra företag vill ha möjlighet till individuell lönesättning och det är Byggnads emot. Vi har dock enats om att en arbetsgrupp, där parterna under avtalsåret, ska utreda hur en lönemodell för glasbranschen skulle kunna se ut. Det måste vara möjligt att kunna göra lönekarriär hantverksyrken.

Det nya avtalet gäller från 1 april 2016 och löper till den 30 april 2017.

Det nya Glasmästeriavtalet i korthet:

  • Avtal på 2,2 procent på 12 månader som omräknat på 13 månader blir 2,38 procent.
  • Fler yrkeskategorier i lärlingssystemet. Viktigt för kompetensförsörjningen i glasbranschen samt förbättrar möjligheten att rekrytera ungdomar och nyanlända.
  • Större möjlighet till flexiblare arbetstidsförläggning.
  • Arbetsgivaren kan schemalägga och beordra arbete mellan kl. 06.30 - 18.00, dvs. en timme längre än föregående avtal.
  • Arbetsgivaren kan schemalägga och beordra arbete för arbetstagare som huvudsakligen arbetar med bilglas på lördagar kl. 08.00-15.00.
  • En individuell överenskommelse kan ske direkt med medarbetaren om arbete mellan kl. 05.00 - 22.00. Medarbetare som av olika skäl önskar mer flexibilitet i sina arbetstider kan komma överens om det med arbetsgivaren.
  • Arbetsgivaren kan åta sig arbete på natten (kl. 22.00 - 05.00). För detta krävs en lokal överenskommelse med Byggnads.
  • Glasmästeriavtalet innefattar nya ob-regler. Tidigare har det inte funnits ersättningsregler om medarbetarna arbetat på obekväma arbetstider.
  • Parterna ska gemensamt under avtalsåret utreda en lönemodell för glasbranschen. Arbetet ska slutredovisas den 20 januari 2017.

På Glasbranschföreningens webbplats – gbf.se – publiceras inom kort mer information om det nya Glasmästeriavtalet.

För kommentarer, kontakta:
Ingrid Clementson, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, 070-224 88 29 / ingrid.clementson@gbf.se
Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen, 070-230 50 61 / erik.haara@gbf.se

Skriv ut sidan