• Foto: Øyvind Holmstad / CC BY-SA

Nytt krispaket för företagen

2020-03-26 12:01

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade 25 mars ett nytt stödpaket med åtgärder speciellt anpassade för små och medelstora företag.

Det handlar bland annat om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt statlig lånegaranti. Lättnaderna innebär också tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher.

– Nu behöver vi gå igenom detaljerna i de här förslagen för att kunna dra slutsatser om vilken betydelse de har för våra medlemsföretag, men generellt är det såklart väldigt positivt att det nu presenteras stödåtgärder som specifikt riktas till de mindre företagen, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Nya krispaket för svenska småföretag

 • Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas. För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som har fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Lånegarantin riktar sig primärt till små och medelstora företag. Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.
 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås den 1 mars - 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.
 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran, skriver regeringen. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april - 30 juni.
 • Åtgärder riktade mot mindre företag. Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019.
 • Utvidgat anstånd med skatteinbetalning. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren.

Tidigare krisåtgärder

 • Korttidspermittering införs. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt; arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft 7 april och gälla under 2020. Tiden som stödet kan omfatta är dock från och med 16 mars 2020.
 • Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader. Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.
 • Likviditetsförstärkning via skattekontot. Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan också få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.
 • För att undvika konkurser efter coronautbrottet lånar Riksbanken ut upp till 500 miljarder kronor till företag via bankerna. Och de står redo att ”vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs”.
 • Finansinspektionen sänker bankernas buffertkrav från 2,5 procent till 0 procent till följd av coronaviruset, enligt ett pressmeddelande från myndigheten. Sänkningen uppges motsvara omkring 45 miljarder kronor. Enligt FI görs den i förebyggande syfte, för att värna en väl fungerande kreditförsörjning som underlättar för företag och hushåll att upprätthålla produktion, konsumtion och investeringar.
 • Karensdagen slopas mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.
 • Sedan tidigare är det också klart att korttidsarbete införs redan 1 maj. Det svenska förslaget om korttidsarbete är tänkt att mildra effekterna av en allvarlig ekonomisk kris på så vis att staten går in med stödpengar som möjliggör att personalen på drabbade företag kan ha sina jobb kvar, jobba mindre och gå utbildningar, även när företaget blir av med beställningar.
 • Kravet på läkarintyg vid sjukdom avskaffas även tillfälligt.
 • Resurserna ökas för den så kallade smittbärarpenningen eftersom antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.

Medlem i Glasbranschföreningen?

Läs mer om vad som gäller utifrån ett arbetsgivar- och entreprenadjuridiskt perspektiv på medelmssidorna.

Skriv ut sidan